JANDARMI/Vizită oficială

Miercuri, 3decembrie, la re?edin?a unit??ii va fi prezent? o delega?ie de exper?i francezi înso?i?i de reprezentan?i ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, pentru a participa la un stagiu de evaluare a capacit??ilor de organizare ?i asigurare a misiunilor în domeniul poli?iei judiciare de c?tre Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj.

Ac?iunea se desf??oar? în cadrul Contractului de înfr??ire Phare RO iar din partea Jandarmeriei Gorj vor participa la aceast? activitate comanda inspectoratului, ofi?eri din structurile statului major al unit??ii precum ?i ofi?erii ?i subofi?erii din compartimentul Prevenirea ?i Combaterea Criminalit??ii.

Delega?iei franceze i se vor prezenta activit??ile desf??urate, rezultatele ob?inute în îndeplinirea misiunilor specifice ?i modul de organizare ?i atribu?iile care revin compartimentului Prevenirea ?i Combaterea Criminalit??ii.

Începând cu ora 11,30 se va desf??ura o întâlnire între exper?ii francezi ?i consilierul rezident de înfr??ire cu reprezentan?ii mass media acredita?i pe lâng? Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj.

03.12.2008. 08:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password