JANDARMI / Tipografie păzită

Începând de miercuri, 12.11.2008, orele 11.00, Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, asigur? paza ?i protec?ia la sediul Tipografiei din Tg-Jiu pe durata întregului proces de tip?rire ?i depozitare a buletinelor de vot.

Paza ?i protec?ia tipografiei, va fi instituit? pân? la distribuirea buletinelor de vot c?tre circumscrip?iile electorale.
Astfel accesul publicului în Tipografia Tg-Jiu va fi limitat, în aceast? perioad? în locurile unde se vor tip?ri ?i depozita buletinele de vot pentru jude?ul Gorj.

Efectivele destinate pentru executarea misiunii de paz? ?i protec?ie la tipografia Tg-Jiu vor manifesta solicitudine fa?? de persoanele care se prezint? la Tipografie, precum ?i fa?? de angaja?ii angrena?i în procesul tip?ririi buletinelor de vot, atât la intrarea cât ?i la ie?irea din sediul institu?iei, pentru a preîntâmpina orice fel de eveniment.

Programul de lucru pentru tip?rirea buletinelor de vot este non stop.

13.11.2008. 11:33


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password