Jandarmi Tg.JIu/Ziua veteranilor unităţii

Sâmb?t?, 26.03.2011, a fost s?rb?torit? la Poligonul Turcine?ti ,,Ziua Veteranilor Unit??ii”.
Aceast? activitate s-a desf??urat în scopul consolid?rii rela?iilor între genera?iile de jandarmi, precum ?i pentru manifestarea respectului pentru predecesorii unit??ii.
Cu aceast? ocazie a fost organizat concursul de tir sub egida ,,Cupa Veteranului la Tir”, invita?ii putând demonstra c? înc? mai pot mânui armele, ob?inând rezultate foarte bune.
La finalul concursului ace?tia au primit diplome ?i au ?inut s?-?i exprime aprecierea pentru faptul c? nu au fost uita?i ?i s-au putut revedea pentru a rememora amintiri din activitate, aceast? mic? incursiune în timp trezindu-le nostalgia frumoasei cariere de militar.
Aceast? manifestare este premerg?toare s?rb?toririi Zilei Jandarmeriei Române, care este omagiat? în fiecare an în data de 3 Aprilie, iar pân? atunci se vor organiza ?i alte competi?ii sportive interinstitu?ionale.

30.03.2011. 12:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password