JANDARMI Tg.Jiu/ Rezultate obţinute

Jandarmii din Deta?amentului 4 afla?i în serviciu pe tronsonul conductei de ?i?ei, au depistat pe raza localita?ii Valea De?ului, pe numitul U. Dumitru de 58 ani, domiciliat în comuna Vladimir, care transporta material lemnos cu ajutorul unui atelaj, f?r? a poseda documente legale de transport. Persoanei în cauz? i-a fost întocmit proces – verbal de constatare a contraven?iei, sanc?iunea va fi stabilit? de Ocolul Silvic Târgu C?rbune?ti.

– T. C?t?lin, în vârst? de 17 de ani, din Motru, a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? în valoare de 100 lei, conform Legii61/1991 R., deoarece a agresat fizic o minor?.
– R. Gheorghe, în vârst? de 35 de ani, domiciliat în Tismana, a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? în valoare de 200 lei, conform Legii 61/1991 R., deoarece ?i-a satisf?cut necesit??ile fiziologice pe peronul g?rii din Târgu Jiu, provocând indignarea cet??enilor afla?i în zon?;
– G. Nicu?or, în vârst? de 21 de ani, M. Vasile, în vârst? de 21 de ani, R. Dorian, în vârst? de 20 de ani, C. Adrian, în vârst? de 24 de ani ?i D. Sorin, în vârst? de 22 de ani, to?i domicilia?i în municipiul Târgu Jiu, au fost sanc?iona?i contraven?ional cu amend? în valoare de 200 lei fiecare, deoarece au provocat scandal.
– S. Drago?, în vârst? de 17 ani, domiciliat în comuna B?le?ti ?i I. Mircea, în vârst? de 16 ani, domiciliat în comuna Turcine?ti, au fost sanc?iona?i contraven?ional cu amend? în valoare de 50 lei, fiecare conform Legii 61/1991 R., deoarece aflându-se într-un local public din localitatea Pe?ti?ani au consumat b?uturi alcoolice, ace?tia fiind minori.
– C. Ion, în vârst? de 39 de ani, domiciliat în municipiul Motru, jude?ul Gorj, a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? în valoare de 200 lei, conform art. 2, pct. 26 / art. 3, lit. d, din Legea 61/1991 R., deoarece aflându-se într-un local public situat în pia?a central? din municipiul Motru a provocat scandal agresând fizic o persoan?.
– V. M?d?lin, în vârst? de 20 de ani, domiciliat în comuna Târgu Logre?ti, jude?ul Gorj, a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? în valoare de 200 lei, conform art. 2, pct. 26 / art. 3, lit. b, din Legea 61/1991 R., deoarece a provocat ?i participat la scandal agresându-l fizic pe numitul B. Ilie, în fa?a unui local public din comuna Târgu Logre?ti;
– B. Ilie, în vârst? de 21 de ani, domiciliat în comuna Târgu Logre?ti, jude?ul Gorj, sanc?ionat contraven?ional cu avertisment scris, conform art. 2, pct. 26 / art. 3, lit. b, din Legea 61/1991 R., deoarece a provocat ?i participat la scandal agresându-l fizic pe numitul V. Constantin, în fa?a unui bar din din comuna Târgu Logre?ti;
– T. ?tefan de 45 ani, F. Nelu?u de 34 ani ?i I. Ion de 50 de ani, domicilia?i în ora?ul Rovinari, jude?ul Gorj, au fost sanc?iona?i cu amend? în valoare de 300 lei fiecare, conform art. 58, lit. a din O.U.G. 23 /2008, pentru pescuit în lacurile din apropierea carierei Tismana 1, f?r? a poseda permis sau autoriza?ie de pescuit.

17.03.2009. 18:11


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password