Jandarmi Tg.jiu/ ,,Ora Pământului’’

Jandarmii gorjeni vor participa sâmb?t? 26 martie a.c., la ac?iunea Ora P?mântului, în semn de sus?inere a eforturilor împotriva polu?rii ?i a înc?lzirii globale.
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române a adresat un apel tuturor jandarmilor, de a participa sâmb?t? 26 martie la ac?iunea Ora P?mântului.
Astfel, între orele 20.30-21.30, jandarmii gorjeni se vor al?tura ini?iatorilor ?i participan?ilor la aceast? campanie ecologic?, prin stingerea luminilor ?i oprirea aparatelor electrice din locuin?ele proprii, contribuind astfel la reducerea consumului de energie ?i, implicit a polu?rii.
La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladmirescu” Gorj s-a luat m?sura promov?rii unui consum ra?ional al energiei electrice, pentru reducerea cheltuielilor administrative ?i protejarea mediului înconjur?tor.
Jandarmeria Gorj a participat constant la campanii ce au avut ca scop protejarea mediului înconjur?tor al?turi de O.N.G.-uri, diverse institu?ii publice sau reprezentan?i ai mass-media
( ex.: plantare arbori, ac?iuni de ecologizare, etc.).
Jandarmeriei Române îi revin prin Legea 550/2004, privind organizarea ?i func?ionarea institu?iei, atribu?ii în domeniul protec?iei mediului înconjur?tor, al florei ?i faunei, în responsabilitatea sa aflându-se ?i zonele care au statut de arie natural? protejat?, de pe teritoriul României.

24.03.2011. 20:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password