Jandarmi Tg.Jiu Locuri scoase la concurs

Având în vedere preciz?rile Inspectoratului General al Jandarmeriei Române din 25.05.2011, o parte a locurilor scoase la concurs de c?tre institu?iile militare de
inv???mânt ale M.A.I. se realoc? dup? cum urmeaz?:

din cele 103 locuri scoase la concurs de c?tre Academia de Poli?ie „Alexandru Ioan Cuza” Bucure?ti –specialitatea ordine ?i siguran?? public? (b?rba?i ?i femei, f?r? discriminare), 3 locuri sunt pentru cet??enii de etnie rom?, iar 4 pentru cet??enii altor minorit??i na?ionale;

din cele 156 locuri scoase la concurs de c?tre ?coala militar? de Subofi?eri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dr?g??ani (b?rba?i ?i femei, f?r? discriminare), 1 loc este pentru cet??enii de etnie rom?, iar 1 pentru cet??enii altor minorit??i na?ionale;

Pentru candida?ii de etnie maghiar? – recrutarea acestora se va face exclusiv pentru cei care au absolvit liceul cu limba de predare maghiar?, fapt ce va fi atestat prin diplom? de bacalaureat/foaie matricol?/adeverin??;

Pentru candida?ii altor etnii, inclusiv romi – recrutarea se va face prin prezentarea unei adeverin?e din partea unei organiza?ii legal constituite a minorit??ii, din care s? rezulte faptul c?, respectivul candidat face parte din acea etnie (adeverin?a nu atest? calitatea de membru al respectivei organiza?ii, ci calitatea de etnic);

Testarea psihologic? a candida?ilor înscri?i la Academia de Poli?ie „Alexandru Ioan Cuza” Bucure?ti ?i toate institu?iile de înv???mânt din subordinea M.Ap.N , se va desf??ura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean „Tudor Vladimirescu” Gorj, ( mun. Tg -Jiu, str. Calea Bucure?ti nr. 9 H) la data de 01.06.2011 începând cu ora 08.30.

CANDIDA?II VOR AVEA ASUPRA LOR :

1. ACTUL DE IDENTITATE;

2. USTENSILE DE SCRIS (PIX CU PAST? DE CULOARE ALBASTR?);

ATEN?IE!

Accesul în unitate este interzis cu: telefoane mobile; aparatur? audio-video sau orice alte medii de stocare ?i transmitere a datelor.

30.05.2011. 09:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password