Jandarmi Tg.Jiu/998 de misiuni executate in ianuarie

998 de misiuni au fost executate de jandarmii gorjeni în luna ianuarie, pentru lini?tea ?i siguran?a cet??enilor.

În luna ianuarie a.c, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, au executat un num?r de 998 misiuni de ordine public? din care: 133 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifest?ri cu public numeros ?i la instan?e, 740 misiuni de men?inere a ordinii publice, 8 misiuni de interven?ie, 67 de ac?iuni în cooperare/colaborare cu alte institu?ii ?i 50 de misiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere emise de instan?ele judec?tore?ti.
Toate aceste misiuni având ca obiective cre?terea gradului de siguran?? a cet??enilor gorjeni precum ?i prevenirea ?i combaterea faptelor antisociale.
Jandarmii gorjeni, au mai intervenit pentru solu?ionarea a 8 sesiz?ri telefonice venite din partea cet??enilor pe num?rul unic de urgen?e 112 ?i pe num?rul Centrului Opera?ional al inspectoratului 0253/215427.
În urma, acestor misiuni executate de jandarmii gorjeni în sistem integrat cu poli?ia, au fost constatate pe linia prevenirii ?i combaterii fenomenului infrac?ional ?i contraven?ional un num?r de 49 infrac?iuni, cu 42 autori, fiind depistate ?i dou? persoane disp?rute.
Au fost aplicate un num?r de 71 amenzi contraven?ionale, pentru înc?lcarea unor norme de convie?uire social?, a ordinii ?i lini?tii publice ?i pentru comer? ilicit, în valoare de 12100 lei, un num?r de 15 avertismente scrise ?i peste 200 de avertismente verbale, toate acestea în urma legitim?rii a peste 1500 de persoane.
De asemenea, în camera de corpuri delicte s-au operat 3 intr?ri de bunuri ?i valori confiscate, constând în pachete de ?ig?ri netimbrate ?i alte bunuri.
În cursul lunii ianuarie a fost ob?inut de c?tre jandarmii gorjeni primul rezultat pozitiv privind o semnalare str?in? introdus? în S.I.N.S. referitoare la o persoan? c?utat? de un stat membru (Italia), în vederea particip?rii la o procedur? judiciar?.

06.02.2011. 19:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password