JANDARMI / Suporter inventiv

În ziua de 25.10.2008 jandarmii din Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu”Gorj, au asigurat m?suri de ordine public? cu prilejul desf??ur?rii meciului de fotbal dintre echipele C.S. Pandurii Tg-Jiu ?i F.C. Vaslui, din cadrul Campionatului Na?ional de Fotbal, Liga I, etapa X.

Pe timpul îndeplinirii misiunii, lucr?torii din cadrul Compartimentului Prevenirea ?i Combaterea Criminalit??ii, au depistat pe N. Gabriel, de 14 ani, domiciliat în Tg-Jiu, jud. Gorj, care vindea bilete de acces pe care le procurase de la punctele de distribu?ie, bilete care au fost distribuite în mod gratuit pentru minorii doritori s? vizioneze meciul de fotbal, acesta punând în vânzare biletele la valoarea de 10 lei/buc.

Inventivitatea minorului a fost sanc?ionat? de jandarmi cu avertisment scris, conform prevederilor Legii nr. 4/2008, art.25, alin.1, luându-se ?i m?sura complementar? de confiscare a ?apte bilete precum ?i a sumei încasate, respectiv 210 lei proveni?i din s?vâr?irea contraven?iei.

Au jucat ?i au câ?tigat: sanc?iuni

În aceea?i zi, jandarmii care executau o misiune de patrulare au fost sesiza?i de elevi c? în incinta unei institu?ii de înv?t?mânt din localitatea Novaci doi elevi practic? jocuri de noroc respectiv barbut, pe bani.

Verificând aspectele sesizate, jandarmii au depistat doi elevi, ambii minori, care în incinta institu?iei de înv???mânt, practicau jocuri de noroc.
Cei doi minori au fost sanc?iona?i contraven?ional cu amend? în valoare de 250 lei, fiecare, conform Legii 61/1991 Republicat?.
M?sura de sanc?ionare contraven?ional? va fi înaintat? conducerii institu?iei de înv???mânt din care fac parte cei doi elevi, astfel c? ace?tia vor suporta ?i m?surile disciplinare care se pot aplica elevilor.

28.10.2008. 08:56


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password