JANDARMI/Sancţiuni contravenţionale aplicate

Centrul Opera?ional al Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, a fost contactat telefonic ieri, 28.10.2009 orele 1105, de dispecerul unei firme de paz? care solicita interven?ia efectivelor de jandarmi la un liceu din mun. Tg-Jiu, deoarece dou? persoane au p?truns în institu?ie, înc?lcând normele legale de acces.
În urma solicit?rii telefonice, echipa de interven?ie a fost direc?ionat? la fa?a locului unde, o elev? din cadrul liceului s-a adresat echipei de interven?ie din cadrul Jandarmeriei Gorj, întrucât a fost amenin?at? de T.G.D., de 17 ani, din mun. Târgu Jiu, elev în cadrul aceluia?i liceu, acesta transmi?ându-i inclusiv mesaje de amenin?are ?i pe telefonul mobil. Verificând aspectele sesizate, jandarmii l-au sanc?ionat contraven?ional, cu amend? în valoare de 500 lei, conform Legii 61/1991R, pentru adresare de amenin??ri cu acte de violen?? la adresa elevei, fapta sa provocând indignare.
Men?ion?m c? acela?i elev a mai fost sanc?ionat contraven?ional în cursul acestui an de c?tre jandarmi pentru o fapt? similar?, când a adresat injurii ?i amenin??ri agen?ilor de paz? de la liceu, iar pentru c? a sustras un telefon mobil i s-a întocmit actele procedurale sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de furt.
Sanc?iunile contraven?ionale aplicate, dac? faptele sunt s?vâr?ite în incinta unei institu?ii de înv???mânt, a unei institu?ii de s?n?tate, ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate, se sanc?ioneaz? cu amenzi cuprinse între 1000 ?i 3000 lei.
Tot cu aceast? ocazie au mai fost aplicate urm?toarele sanc?iuni conraven?ionale:
– C. Bogdan, de 18 ani, din mun.Târgu Jiu, a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? în valoare de 1000 lei, conform Legii 61/1991 Republicat?, pentru sanc?ionarea faptelor de înc?lcare a unor norme de convie?uire social?, a ordinii ?i lini?tii publice, deoarece împreun? cu fratele s?u geam?n, C. Ionu?, de 18 ani cu domiciliul în municipiul Târgu Jiu, au provocat ?i participat efectiv la scandal, agresând fizic un alt elev.
– C Ionu?, de 18 ani cu domiciliul din mun. Târgu Jiu, a fost sanc?ionat contraven?ional, cu amend? în valoare de 1500 lei, conform Legii 61/1991R, deoarece acesta a p?truns în incinta institu?iei de înv???mânt, înc?lcând normele legale de acces, ?i a provocat ?i participat efectiv la scandal, agresând fizic un elev.

Efective de jandarmi din cadrul Sec?iei de Jandarmi Novaci, ac?ionând în cadrul patrulelor mixte jandarmi- poli?i?ti, pe timpul execut?rii unor misiuni de asigurare a ordinii publice pe raza localit??ii Novaci, au sanc?ionat contraven?ional conform Legii 61/1991 Republicat?, cu amend? în valoare de 300 lei fiecare, pe numi?ii Î. Nicolae ?i Î. Gheorghi?a, ambii domicilia?i în localitatea Novaci, pentru provocare ?i participare la scandal, ace?tia agresând fizic pe numitul C. Petre din aceea?i localitate.

Adres?m rug?mintea elevilor s? semnaleze orice înc?lcare a legii, orice abatere de la respectarea regulilor de convie?uire social?, pentru asigurarea climatului de siguran??.

29.10.2009. 18:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password