Jandarmi/Sancţiuni contravenţionale aplicate în week-end

Exemplific?m unele fapte de înc?lcare a unor norme de convie?uire social?, a ordinii ?i lini?tii publice, care au fost constatate de efectivele de jandarmi pe timpul îndeplinirii unor misiuni:
Numita G. Monica de 66 ani din municipiul Tg-Jiu afost sanc?ionat? contraven?ional cu avertisment scris pentru l?sarea f?r? supraveghere a unui minor de 11 ani care îi era încredin?at ?i care, a consumat b?uturi alcoolice devenind incon?tient, fiind necesar? interven?ia Serviciului de ambulan?? Gorj pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Pentru c? se aflau sub influen?a b?uturilor alcoolice pe insuli?a Jiului cu ocazia ,,Festivalului Berii”, ?i au provocat ?i participat la scandal, provocând agresiuni fizice altor persoane, au fost sanc?iona?i contraven?ional cu amend? în valoare de 200 lei, fiecare, numi?ii ?. Sorin, de 43 ani ?i C. Grigore, de 46 ani, ambii domicilia?i în municipiul Târgu Jiu.

P. Monica, de 26 ani din Stejari, jude?ul Gorj, a fost sanc?ionat? contraven?ional cu avertisment scris, conform Legii 61/1991 R., deoarece a apelat în mod nejustificat num?rul unic de urgen?? 112 ?i a solicitat interven?ia neîntemeiat? la fa?a locului a organelor de Ordine Public?.
Sanc?ionat contraven?ional cu amend? în valoare de 100 lei, a fost ?i D. Constantin, de 37 ani, din ora?ul Târgu C?rbune?ti, deoarece a apelat în mod nejustificat num?rul unic de urgen?? 112.

E. Vasile, în vârst? de 44 ani, domiciliat în municipiul Târgu Jiu, a fost sanc?ionat contraven?ional cu avertisment scris, deoarece a alungat din locuin?a comun? pe so?ia sa, En??tescu Ancu?a.

C. Daniel, de 39 ani, domiciliat în municipiul Motru, a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? în valoare de 200 lei, conform Legii 61/1991 R, deoarece aflându-se în incinta unui local public din municipiul Motru, a adresat injurii ?i expresii jignitoare unei alte persoane.

Z. Daniel, de 31 ani, domiciliat în localitatea C?z?ne?ti, jude?ul Mehedin?i, a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? în valoare de 300 lei, conform prevederilor din Legea 61/1991 R., deoarece aflându-se în incinta unui local public a adresat injurii ?i expresii jignitoare unei persoane, care în calitate de lucr?tor barman a refuzat s? îl serveasc? cu b?uturi alcoolice.

T. Octavian, de 25 ani, domiciliat în Bumbe?ti Jiu, a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? în valoare de 200 lei, deoarece aflându-se în incinta unei discoteci din localitatea Flore?ti, a provocat ?i participat la scandal ?i a lovit o alt? persoan?.

B. Milic?, de 43 ani, ?i N. Marian, de 43 ani, ambii domicilia?i în Rovinari au fost sanc?iona?i contraven?ional cu amend? în valoare de 200 lei, fiecare, deoarece aflându-se în incinta unui local public din Rovinari au provocat ?i participat la scandal lovind alte persoane.

23.08.2011. 10:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password