JANDARMI/Pază şi protecţie la secţiile de votare

Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean ,, Tudor Vladimirescu” Gorj va asigura paza ?i protec?ia unui num?r de 43 de sec?ii de votare în mun. Tg-Jiu ?i a unui num?r de 5 sec?ii de votare repartizate în localit??ile Motru, B?le?ti, D?ne?ti ?i Dr?gu?e?ti, a Biroului Electoral Jude?ean, precum ?i men?inerea ordinii ?i siguran?ei publice în zona sec?iilor de votare.

Jandarmii vor asigura paza buletinelor de vot de la locul de p?strare stabilit ?i transportul acestora spre sec?iile de votare.

Concomitent cu îndeplinirea misiunilor permanente, Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, a luat m?sura selec?ion?rii ?i preg?tirii personalului care particip? la aceste misiuni de paz? ?i asigurare a ordinii ?i siguran?ei publice în zona sec?iilor de votare prin desf??urarea unor instructaje de preg?tire.

În prezent se desf??oar? recunoa?teri la sec?iile de votare care au fost date în responsabilitate ?i se întocmesc documente pentru luare în paz? a sec?iilor de votare.

Buletinele de vot pentru alegerile parlamentare din jude?ul Gorj, au fost depozitate la Institu?ia Prefectului Jude?ului Gorj, sub paza jandarmilor.

19.11.2008. 08:33


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password