Jandarmi/Pază, ordine şi siguranţă publică la alegerilor europarlamentare

Peste 10.000 de jandarmi vor asigura paza sec?iilor de votare, precum ?i m?surile de ordine ?i siguran?? public? în zona acestora, în vederea desf??ur?rii în condi?ii de normalitate ?i siguran?? civic? a alegerilor europarlamentare, dar ?i a campaniei electorale.
Cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European, Jandarmeria va asigura paza Biroului Electoral Central, a 14 Birouri Electorale Jude?ene, precum ?i a 3856 sec?ii de votare, dintre care 512 sec?ii de votare din Capital?.
Jandarmii vor ac?iona pentru prevenirea producerii oric?ror incidente care ar putea periclita exercitarea în condi?ii de siguran?? a dreptului la vot, pentru împiedicarea desf??ur?rii oric?rei activit??i care ar putea influen?a opinia aleg?torilor ?i vor urm?ri respectarea prevederilor legale în acest sens.
De asemenea, atât la nivelul Jandarmeriei Bucure?ti, cât ?i al fiec?rei structuri teritoriale de jandarmerie s-au constituit rezerve de interven?ie, preg?tite s? ac?ioneze în cazul producerii unor incidente care pot tulbura ordinea public? ?i buna desf??urare a alegerilor europarlamentare.
Conform Legii nr.33/2007 privind organizarea ?i desf??urarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Jandarmeria Român? a primit competen?e legale similare Poli?iei Române, în domeniul constat?rii faptelor de natur? contraven?ional?.

04.06.2009. 09:07


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password