JANDARMI / Donaţie

Luni, 10 noiembrie a.c., o delega?ie a Trupelor Poli?iei Înarmate Populare Chineze, condus? de domnul general Yu LINXIANG, adjunct al comandantului TPÎPC, a f?cut o dona?ie Jandarmeriei Române, în valoare de 50.000 euro. Dona?ia const? în echipamente de protec?ie destinate jandarmilor din structurile de ordine public? (125 de veste multifunc?ionale de protec?ie ?i 125 complete de ap?r?tori protective).

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, domnul general lt. dr. Costic? Silion a declarat ” Ast?zi are loc un eveniment important, ?i ne impresioneaz? gestul dumneavoastr?, cu cât, de?i a?i trecut printr-o grea încercare, nu v-a?i uitat prietenii ?i partenerii, aducându-v? contribu?ia la îmbun?t??irea preg?tirii ?i dot?rii Jandarmeriei Române…

S? ne reamintim de puternicul seism care a lovit cea mai populat? provincie a Chinei. Primul nostru gând s-a îndreptat c?tre camarazii din Trupele de Poli?ie Înarmate Populare Chineze din provincia Sichuan, care au fost direct afecta?i de acea catastrof?, dar au pus mai presus de vie?ile lor, datoria de a interveni pentru salvarea ?i evacuarea sutelor de mii de civili afecta?i.

Am fost impresiona?i de drama pe care a?i tr?it-o, cu atât mai mult cu cât ?i ?ara noastr? a fost, în repetate rânduri, grav lovit? de stihiile naturii, iar jandarmii au f?cut eforturi supraomene?ti pentru a-?i ajuta semenii.

Mai mult chiar, unii dintre jandarmii care au muncit zi ?i noapte pentru limitarea efectelor inunda?iilor ?i salvarea vie?ilor omene?ti, au fost la rândul lor direct afecta?i…

La rândul s?u domnul general Yu LINXIANG, adjunct al comandantului TPÎPC, a men?ionat: „Trupele Poli?iei Înarmate Populare Chineze ?i Jandarmeria Român? desf??oar? o strâns? colaborare si schimburi de experien?? de o foarte lung? durat?…
Putem spune c? aceste rela?ii de prietenie s-au eviden?iat ?i în momentele dificile ?i aceast? prietenie a devenit tot mai puternic?…

A? dori s? folosesc aceast? ocazie pentru a mul?umi cadrelor Jandarmeriei Române care au contribuit la ajutorul umanitar acordat victimelor seismului care a devastat China în luna mai…”

Cpt. MORIE GRIGORE

11.11.2008. 08:06


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password