JANDARMI/”Cupa Presei la Tir”

În cadrul manifest?rilor dedicate Zilei Jandarmeriei Române – 159 de ani de la atestarea documentar?, Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, organizeaz? în data de 02.04.2009, orele 1100, la Poligonul Turcine?ti, concursul ,,Cupa Presei la Tir” cu pistolul (femei) ?i pistolul mitralier? (b?rba?i).
Regulamentul de desf??urare al concursului de tir este urm?torul:
– participan?i: echipe compuse din b?rba?i ?i femei de la fiecare publica?ie /post radio/ televiziune.
– locul desf??ur?rii: Poligonul Turcine?ti
– condi?iile concursului :
– cu pistol mitralier? cal. 7,62 mm, model 63, execut? tragerea numai b?rba?ii
– fiecare participant va executa o tragere de efect, cu 10 cartu?e, asupra ?intei nr. 4 cu cercuri, la distan?a de 100 m.
– fiecare concurent va primi 3 cartu?e de reglaj
– cu pistol cal. 7,65 mm, model 74, execut? tragerea numai femeile
– fiecare participant? va executa o tragere de efect, cu 6 cartu?e, asupra ?intei nr. 4 cu cercuri, la distan?a de 15 m.
– fiecare concurent? va primi 3 cartu?e de reglaj
Câ?tig?torii vor fi departaja?i în func?ie de punctajul ob?inut, iar la egalitate de puncte, departajarea se va face în func?ie de num?rul loviturilor cât mai apropiate de centrul ?intei.
– clasamentul final se va stabili pe categorii de participan?i (femei/b?rba?i) ?i pe echipe.

01.04.2009. 23:29


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password