JANDARMI/Campionat de Unifight

Calendarul activit??ilor sportive interne ale Ministerului Administra?iei ?i Internelor a prev?zut în perioada 12–16.04.a.c. desf??urarea Campionatului de Unifight „Dinamoviada”, faza final? pe minister, organizat la Sala Polivalent? din municipiul Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedin?i.
La acest campionat, Inspectoratul Jude?ean de Jandarmi ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, a participat cu un lot de 3 sportivi, format din plutonier major Feroiu Paul, plutonier Voicu Gabriel ?i sergent major Iovu Vasile, selec?iona?i în urma unei competi?ii desf??urate la nivelul unit??ii, din Deta?amentul Mobil.
Jandarmii gorjeni, au f?cut parte din echipa Jandarmeriei Române, la aceast? competi?ie putând fi înscris? doar o singur? echip? reprezentativ? a fiec?rei structuri din M.A.I., ceea ce a f?cut selec?ia foarte grea pentru lotul care a reprezentat Jandarmeria Român?.
În urma desf??ur?rii concursului, au fost ob?inute urm?toarele rezultate: la proba unifight light, categoria 90 Kg, plutonier major Feroiu Paul, a ocupat locul II, iar la categoria 73 Kg, plutonier Voicu Gabriel a ocupat tot locul II.
Pentru rezultatele ob?inute, militarii au fost recompensa?i, prin Ordin de Zi pe unitate cu recompense prev?zute de regulamentele militare, jandarmii gorjeni aducând ?i de aceast? dat? cinste institu?iei din care fac parte.

Informa?ii suplientare:
Universal fight (Lupta universal?) desprins? din pentatlonul militar, reprezint? un sistem sportiv care se caracterizeaz? prin manifestarea complex? a tuturor calit??ilor fizice. Acest sistem cuprinde dou? etape consecutive, bazate pe întrecerea fizic?:
Prima etap? const? în parcurgerea pistei cu obstacole ?i proba de tir (tras cu arma, aruncarea cu?itului);
A doua etap? const? în lupta corp la corp pe ring, la un minut dup? parcurgerea primei probe, eliminatorie.

22.04.2010. 12:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password