JANDARMI Bumbesti Jiu/ Simpozion

„Comunicare de frontier?” la Centrul de Perfec?ionare a Preg?tirii Cadrelor Jandarmi „Gl. Gheorghe Magheru” Bumbe?ti-Jiu

Manifest?rile culturale din Centrul de Perfec?ionare a Preg?tirii Cadrelor Jandarmi „Gl. Gheorghe Magheru” Bumbe?ti-Jiu au devenit familiare celor care mai sunt interesa?i de „parte de carte”.

Invitatul special a fost domnul profesor ing. dr. Nicolae Rotaru – colonel în rezerv? al Jandarmeriei Române, om de litere ?i spirit al ??rii întregi.

Fost ofi?er de rela?ii publice al jandarmilor, fost redactor ?ef al revistei „Pentru Patrie”, Nicolae Rotaru este un binecunoscut prozator, eseist, publicist ?i poet, care a publicat peste 80 de volume.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România ?i al Asocia?iei Ziari?tilor Profesioni?ti din România, invitatul de onoare a fascinat audien?a printr-un discurs de excelen??.

Deschiderea i-a apar?inut comandantului centrului, domnul locotenent-colonel Eugen ?ambrea iar oportunitatea de a lua parte la manifestare a revenit numero?ilor invita?i: domnul comisar ?ef Constantin Copaci – ?eful Biroului Teritorial Anticorup?ie Gorj, doamna profesor Camelia Piscanu – director adjunct la Colegiul Na?ional „Mihai Viteazul” din Bumbe?ti-Jiu, domnul colonel Vasile Tîlvescu – inspector ?ef al Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Gorj ?i invita?i din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române: domnul c?pitan Marius Teodorescu – ?eful Serviciului Informare ?i Rela?ii Publice ?i domnul locotenent-colonel Gheorghe Nichifor – ofi?er în cadrul Direc?iei Paz? ?i Protec?ie Institu?ional?.

Cadre ?i cursan?i din centru, elevi ai Colegiului Na?ional „Mihai Viteazul” au luat parte interactiv la întâlnirea cu omul de litere Nicolae Rotaru. Au fost prezentate lucr?rile „Art management” ?i „Terra teribil?”, ap?rute anul acesta.

Centrul de Perfec?ionare a Preg?tirii Cadrelor Jandarmi „Gl. Gheorghe Magheru” Bumbe?ti-Jiu nu poate fi decât mândru c? a fost gazda unei manifest?ri culturale de elit?.

13.03.2009. 21:57


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password