Jandarmi Bumbesti Jiu/115 ani de la fondarea Muzeului Gorjului

Mar?i, 27 octombrie 2009, la manifest?rile dedicate anivers?rii a 115 ani de la fondarea Muzeului Gorjului au participat cadre ?i cursan?i din Centrul de Perfec?ionare a Preg?tirii Cadrelor Jandarmi „General Gheorghe Magheru” Bumbe?ti-Jiu.
La ora 09.00 a avut loc inaugurarea expozi?iei permanente a sec?iei de istorie ?i arheologie: Reconstituiri ale trecutului. Cultura ?i civiliza?ia de pe teritoriul actual al Gorjului din vremuri imemoriale pân? la sfâr?itul mileniului al II-lea. Din partea institu?iei Jandarmeriei a participat al?turi de alte cadre, comandantul centrului, domnul colonel Eugen ?ambrea. Printre invita?ii la aceast? manifestare am remarcat prezen?a dlui Ion C?linoiu, pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj ?i a subprefectului, d. Marcel Romanescu. Publicul a fost numeros ?i remarcabil prin diversitatea domeniilor din care face parte: cultur?, înv???mânt, politic?, justi?ie, armat?.
Vernisajul expozi?iei temporare – Habitat, tr?ire, tehnic? în satul gorjenesc tradi?ional – de la Muzeul Arhitecturii Populare Gorj din Curti?oara a avut loc la orele 15.00, în aceea?i zi, de aceast? dat? cei mai mul?i participan?i fiind de la centrul de jandarmi, peste cincizeci de subofi?eri ?i ofi?eri.
Apropierea dintre cele dou? institu?ii gorjene, Muzeul Jude?ean ?i Centrul de Perfec?ionare a Preg?tirii Cadrelor Jandarmi „General Gheorghe Magheru” Bumbe?ti-Jiu este astfel evident?, prin amploarea manifest?rilor ?i ritmicitatea cu care jandarmii particip? la manifest?rile culturale din jude?.

28.10.2009. 12:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password