Jandarmi /Asigurarea măsurilor de ordine publică

În ziua de 04.03. ac, între orele 12.30 – 14.00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, împreun? cu efective din cadrul Poli?iei Târgu-Jiu, vor asigura m?surile de ordine public? pe timpul ac?iunii de pichetare a sediului Prefecturii Gorj, organizate de c?tre confedera?iile sindicale Cartel Alfa, Blocul Na?ional Sindical, Confedera?ia Sindicatelor Democratice din România ?i Confedera?ia Na?ional? a Sindicatelor Libere din România ,,Fr??ia”.

La ac?iunea de protest organizatorii estimeaz? participarea a aproximativ 250 de membrii sindicali.
Pentru asigurarea m?surilor de ordine public?, în conformitate cu prevederile Legii nr.60/1991 Republicat?, privind organizarea ?i desf??urarea adun?rilor publice, jandarmii vor ac?iona în cadrul unor dispozitive specifice pe traseele de afluire ?i defluire a participan?ilor, dar ?i în zona de desf??urare a acesteia pentru a preveni ?i combate faptele care ar putea s? afecteze normele de convie?uire social?.
Participan?ii la aceast? adunare public? trebuie s? respecte recomand?rile organizatorilor ?i a for?elor de ordine ?i intervalul orar aprobat de Comisia de avizare a cererii de organizare a adun?rii publice.
Înc?lcarea dispozi?iilor Legii nr.60/1991 Republicat?, poate s? atrag?, dup? caz, r?spunderea disciplinar?, contraven?ional?, civil? sau penal? a organizatorilor sau a persoanelor fizice responsabile pentru conducerea adun?rii publice, fiind prev?zute amenzi de la 500 la 10000 lei.

03.03.2011. 15:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password