Jandarmi/Asigurarea masurilor de ordine publica la miting

În ziua de 11 martie ac, între orele 11.00 – 13.30, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, vor asigura m?surile de ordine public? pe timpul mar?ului ?i a mitingului de protest, organizate de c?tre confedera?iile sindicale Cartel Alfa, Blocul Na?ional Sindical, Confedera?ia Na?ional? a Sindicatelor Libere din România – ,,Fr??ia” ?i Federa?ia Na?ional? a Muncii – ,,Meridian”, locul de desf??urare fiind Pia?a Prefecturii.

La ac?iunea de protest, organizatorii estimeaz? participarea a aproximativ 1500 de persoane.
Pentru asigurarea m?surilor de ordine public?, în conformitate cu prevederile Legii nr.60/1991 Republicat?, privind organizarea ?i desf??urarea adun?rilor publice, jandarmii împreun? cu lucr?tori de poli?ie vor ac?iona în dispozitive specifice, pe traseele de afluire ?i defluire a participan?ilor ?i în zona de desf??urare a manifesta?iei de protest, pentru prevenirea ?i combaterea faptelor care ar putea s? afecteze normele de convie?uire social?.
Dintre obliga?iile organizatorilor ?i a participan?ilor, amintim:
– organizatorii trebuie s? stabileasc? traseele de afluire si defluire a particip?rii la adunarea public? a persoanelor care au asupra lor b?uturi alcoolice sau care se afl? sub influen?a acestora.
– s? se ia m?suri pentru îndep?rtarea participan?ilor care tulbur? ordinea ?i lini?tea public?
– s? ia m?suri pentru interzicerea particip?rii la adunarea public? a persoanelor care au asupra lor arme, materiale explozive sau incendiare, substan?e iritant-lacrimogene.
– participan?ii s? nu participe la adunarea public? în stare de ebrietate, s? nu consume ?i s? nu distribuie b?uturi alcoolice sau droguri ?i s? se ab?in? de la ac?iuni care pot împiedica desf??urarea normal? a adun?rii publice.
– participan?ii s? p?r?seasc? imediat locul unde adunarea public? se desf??oar? când au fost soma?i de organizatori sau de c?tre for?ele de ordine.
Participan?ii la aceast? adunare public? trebuie s? respecte recomand?rile organizatorilor ?i a for?elor de ordine ?i intervalul orar aprobat de Comisia de avizare a cererii de organizare a adun?rii publice.
Înc?lcarea dispozi?iilor Legii nr.60/1991 Republicat?, poate s? atrag?, dup? caz, r?spunderea disciplinar?, contraven?ional?, civil? sau penal? a organizatorilor sau a persoanelor fizice responsabile pentru conducerea adun?rii publice, fiind prev?zute amenzi de la 500 la 10000 lei.

10.03.2011. 13:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password