JANDARMI / Acţiune preventiv-educativă

Mar?i, 28 octombrie, între orele 1900 – 2100, cadrele Compartimentului Prevenirea ?i Combaterea Criminalit??ii din Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj în cooperare cu un consilier din Centrul Local de Prevenire Evaluare ?i Consiliere Antidrog Gorj precum ?i o reprezentant? din Compartimentul Prevenire ?i Analiz? a Criminalit??ii din cadrul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Gorj, au desf??urat o activitate comun? cu caracter preventiv educativ ?i de preg?tire antivictimal?, unui num?r de aproximativ 80 de elevi ?i studen?i, caza?i la C?minul – Internat al Grupului ?colar Materiale de Construc?ii Tg-Jiu.

Cu aceast? ocazie au fost prezentate tinerilor diverse fapte antisociale de natur? penal? ?i contraven?ional? care s-au comis ?i se pot comite în zona institu?iilor de înv???mînt ?i au fost distribuite un num?r de 50 pliante cu con?inut informativ – preventiv.

Mesajul transmis participan?ilor la aceast? înt?lnire a fost acela c? rolul jandarmilor ?i al poli?i?tilor în zona institu?ilor de înv???mînt este acela de a asigura protec?ia ?i sprijinul elevilor, îns? ?i acela de a sanc?iona orice comportament antisocial din partea acestora.

Obiectivele urm?rite au scopul precis ca elevii s? nu devin? victime ale agresiunilor ?i ale manifest?rilor de natur? infrac?ional? sau contraven?ional?

Deviza comun? de ac?iune este: ,,În ?coli prezen?a noastr?, creeaz? lini?tea ?i siguran?a voastr?”.

29.10.2008. 14:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password