JANDARMI / A ameninţat că dă foc tribunalului

În data de 04.03.2009, subofi?erii afla?i în serviciu de ordine interioar? la Tribunalul Gorj, au identificat pe numitul R. C., care, pe fondul unor nemul?umiri ocazionate de unele litigii cu alte persoane pe linia dreptului de proprietate, precum ?i datorit? faptului c? nu i s-a permis s? lipeasc? pe u?ile de la intrarea în Tribunal colile de hârtie pe care avea consemnate nemul?umirile, a protestat în fa?a Tribunalului Gorj, având asupra sa Drapelul României ?i o pancart? confec?ionat? din carton, în con?inutul acesteia fiind aduse injurii ?i jigniri personalului din Ministerul Justi?iei (magistra?i) ?i Ministerul Administra?iei ?i Internelor (poli?i?ti).

Totodat?, numitul R.C. a proferat cuvinte ?i expresii jignitoare la adresa magistra?ilor, jandarmilor ?i altor cet??eni tulburându-se lini?tea public?, provocând indignarea trec?torilor ?i a celorlal?i cet??eni afla?i în interiorul Tribunalului ?i a amenin?at mai mul?i magistra?i c? va incendia sediul institu?iei, provocând în rândul acestora o stare de team? care i-a determinat s? apeleze la for?ele de ordine, solicitându-le s? ia m?suri împotriva acestuia.

Pe timpul discu?iilor purtate cu persoana în cauz?, jandarmii afla?i în serviciu la sediul Tribunalului Gorj au încercat s?-l determine pe acesta s? desf??oare protestul în mod civilizat f?r? a afecta climatul de ordine ?i siguran?? public?, dar susnumitul manifestând o stare v?dit? de nervozitate, a aruncat cu un obiect contondent în geamul exterior al ferestrei de la Sala de consiliere, ducând la distrugerea acestuia.

Jandarmii din cadrul I.J.J. Gorj au efectuat verific?ri sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunilor de: distrugere, fapt? prev?zut? ?i pedepsit? de art. 217 Cod Penal, ultraj contra bunurilor moravuri ?i tulburarea ordinii ?i lini?tii publice, fapt? prev?zut? de art. 321 Cod Penal ?i amenin?are, fapt? prev?zut? ?i pedepsit? de art. 193 Cod Penal, pe numele persoanei în cauz? fiind întocmite actele de constatare prev?zute de lege.

Anterior acestui eveniment, susnumitul a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend?, de mai multe ori de c?tre efectivele de jandarmi care execut? serviciul de ordine interioar? la Tribunalul Gorj pentru comiterea unor fapte asem?n?toare, având un grad de pericol social mai redus (inclusiv în data de 03.03.2009 cu amend? de 200 lei).

05.03.2009. 19:17


gigi 11.03.2009. 14:40

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password