JANDARMERIE:Precizare

Ca urmare a unor interpret?ri eronate a aspectelor dezb?tute de c?tre comisia de avizare a cererilor de organizare a adun?rilor publice constituit? la nivelul municipiului Tg-Jiu, publicate de c?tre reprezentan?i ai mass mediei locale, compartimentul Informare, rela?ii publice ?i cu publicul din cadrul Inspectoraului de Jandarmi Jude?ean Gorj a fost împuternicit s? transmit? urm?toarele:

Legea 60 din 1991 privind organizarea ?i desf??urarea adun?rilor publice, prevede c? declara?ia scris? a organizatorilor adun?rilor publice se depune cu cel pu?in 3 zile înainte de data desf??ur?rii acestora la prim?ria municipal? pe al c?rei teritoriu urmeaz? ca aceasta s? se desf??oare.

Membrii comisiei de avizare constituit? la nivelul Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu au constatat neîndeplinirea acestei obliga?ii de c?tre organizatorul adun?rii publice, motiv pentru care prin decizia primarului, se comunic? în scris motivele interzicerii adun?rii publice.

În situa?ia în care se va organiza o adunare public? nedeclarat?, neînregistrat? sau interzis?, potrivit prevederilor legale din Legea 60 din 1991, acest lucru constituie contraven?ie precum ?i participarea la astfel de adun?ri publice.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELA?II PUBLICE ?I CU PUBLICUL

Tg-Jiu, 04.12.2013

04.12.2013. 19:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password