JANDARMERIE: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, sărbătoriţi la Târgu Jiu

În 08 noiembrie, a.c., la re?edin?a Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj a fost organizat? o activitate prilejuit? de ziua Sfin?ilor Arhangheli Mihail ?i Gavriil – Patronii Spirituali ai Jandarmeriei Române. Activitatea a inclus prezentarea mesajului conducerii Jandarmeriei Române adresat jandarmilor gorjeni, prezentarea materialului privind semnifica?ia zilei de 08 noiembrie ?i a unor mesaje transmise unit??ii.

În unitate, a fost organizat ?i un ceremonial religios la care a participat personalul din comandamentul unit??ii ?i a fost depus? o coroan? de flori la monumentul eroului jandarm sublocotenent post mortem Marchi? George R?zvan amplasat în curtea interioar? a institu?iei.

Informa?ii suplimentare:

Jandarmeria Român? a ales drept patroni spirituali ai Armei pe Sfin?ii Arhangheli Mihail ?i Gavriil – conduc?torii o?tilor cere?ti, care simbolizeaz? lupta pentru dreptate, împotriva r?ului ?i a necinstei, iar aceast? zi este s?rb?torit? an de an în unitatea noastr?, prin activit??i ?i ceremonie religioas?.

Dac? în fiecare an la data de 3 aprilie, se s?rb?tore?te înfiin?area Jandarmeriei Române, la 8 noiembrie este marcat? o zi la fel de important?: Ziua patronilor spirituali ai Armei, Sfin?ii Arhangheli Mihail ?i Gavriil. A?a cum arhanghelii ?i îngerii lupt? permanent pentru ca oamenii s? fie lini?ti?i ?i p?zi?i de duhurile rele, tot astfel ?i jandarmii vegheaz? zi ?i noapte la siguran?a cet??enilor prin activit??ile specifice.

Pe parcursul celor peste 163 de ani de existen??, Jandarmeria Român? i-a avut drept patroni spirituali pe Sfântul Gheorghe, Sfin?ii Constantin ?i Elena ?i, începând cu anul 1940, pe Sfin?ii Arhangheli Mihail ?i Gavriil.

Tuturor celor care poart? numele Sfin?ilor Arhangheli Mihail ?i Gavriil, l ur?m în numele jandarmilor gorjeni s?n?tate, împliniri ?i tradi?ionalul „La Mul?i Ani!”.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELA?II PUBLICE ?I CU PUBLICUL

08.11.2013. 18:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password