JANDARMERIE: Adunare festivă dedicată zilei naţionale

Vineri, 29 noiembrie a.c., cu prilejul Zilei Na?ionale a României – 1 Decembrie, la re?edin?a Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, s-a organizat ?i desf??urat o adunare festiv? în cadrul c?reia doi ofi?eri ?i ?apte subofi?eri jandarmi au fost avansa?i în grad, to?i înaintea expir?rii stagiului minim.

Cei nou? jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Gorj, au fost avansa?i în grad pentru rezultate foarte bune ob?inute în activitatea profesional?, avans?rile realizându-se prin Ordin al ministrului Afacerilor Interne.

De asemenea pentru îndeplinirea exemplar? a atribu?iilor de serviciu au mai fost recompensa?i cu acordarea unei distinc?ii de serviciu ?i mul?umiri un num?r de cinci jandarmi dintre care trei ofi?eri ?i doi subofi?eri prin Ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române iar cu mul?umiri ?i felicit?ri au fost recompensa?i un num?r de 220 de cadre militare ?i personal contractual din unitate, prin Ordin al inspectorului ?ef.

În continuarea adun?rii festive au fost prezentate mesajul inspectorului general adresat jandarmilor cu prilejul Zilei Na?ionale, material privind importan?a Zilei Na?ionale – 1 Decembrie, ulterior fiind premia?i câ?tig?torii competi?iilor sportive organizate la nivelul unit??ii, în luna noiembrie sub titulatura Cupa 1 Decembrie la tenis de mas? ?i ?ah ace?tia fiind recompensa?i cu diplome ?i medalii aniversare.

Duminic?, 1 Decembrie a.c., la manifest?rile organizate cu prilejul s?rb?toririi Zilei Na?ionale a României, jandarmii gorjeni vor fi la datorie ?i vor asigura m?surile de ordine ?i siguran?? public? pe timpul activit??ilor festive organizate în municipiile Tg-Jiu ?i Motru ?i localit??ile Rovinari, Bumbe?ti Jiu ?i Tg-C?rbune?ti, participând ?i la ceremonialul militar în municipiul Tg-Jiu cu garda port drapel ?i o subunitate de onor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELA?II PUBLICE ?I CU PUBLICUL

29.11.2013. 22:16


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password