Jana Prejbeanu – singurul candidat la şefia Ambulanţei

02urgenta-an?efa Sta?iei Jude?ene de Ambulan?? Gorj, Jana Prejbeanu, a candidat de una singur? pentru a ocupa postul de manager ?ef al institu?iei. Aceasta a trecut cu bine de prima prob? a concursului pe care îl sus?ine la Bucure?ti, ob?inând nota 8.80. Nici un alt doctor gorjean nu s-a încumetat s? o concureze pe Prejbeanu, aceasta asigurând interimatul în fruntea sta?iei mai bine de un an de zile.

Jana Prejbeanu mai are de a?teptat câteva zile pân? când se poate considera câ?tig?toare pentru c? mai are de sus?inut proiectul de manager ?i un interviu, probe care, în trecut, nu au fost trecute de al?i candida?i din alte jude?e. În cazul în care va câ?tiga postul de conducere, ?efa Ambulan?ei va pierde dreptul de a face g?rzi, lucru care presupune mai pu?ini bani pe statul de plat? la sfâr?itul lunii.

Postul de manager ?ef a fost scos la concurs pentru prima dat? iarna trecut?, atunci neparticipând nimeni. Jana Prejbeanu nu s-a înscris la concursul din luna februarie pentru c? nu ob?inuse înc? atestatul pentru absolvirea cursurilor de management organizate la Bucure?ti. ?efa interimar? are acum atestatul la mân?, un astfel de atestat având de circa un an ?i fostul director Nicolae ?erban. Acesta este de câteva luni medic de familie la Tismana ?i nu mai este interesat de Sta?ia de Ambulan?? Gorj, de?i are pe rol la instan?? un proces cu ?efii Autorit??ii de S?n?tate Public? din jude?. ?erban crede c? a fost îndep?rtat abuziv din func?ie ?i le-a cerut magistra?ilor s?-i fac? dreptate, procesul nefinalizându-se.

Eventuala câ?tigare a concursului de c?tre Jana Prejbeanu se produce în condi?iile în care pân? la schimbarea puterii în România mai sunt circa dou? luni de zile. O nou? putere politic? va încerca ?i ea, la rândul s?u, s? î?i numeasc? proprii reprezentan?i în posturile de conducere, lucru care face aproape inutil actualul concurs, în cazul în care liberalii nu vor mai fi la putere. Jana Prejbeanu are sus?inerea actualilor guvernan?i ?i este membru PNL, la fel ca ?i ceilal?i ?efi din fruntea sistemului sanitar gorjean.

În plus, pe pia?a sanitar? din jude? va ap?rea pentru prima dat? de luna viitoare un serviciu privat de ambulan?e. Acesta va func?iona la Motru, fiind finan?at de liderul sindical Cristea Fluier?toru. Jana Prejbeanu spune c? viitorul este unul al concuren?ei ?i pe aceast? pia??, ?efa Ambulan?ei Gorj considerând c? doar concuren?a va disciplina ?i serviciul de stat pe care îl conduce.

Gigi CIUNCANU

22.10.2008. 06:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password