ISJ Gorj/‚Euro 200’ si in 2009

Programul „EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimul?rii achizi?ion?rii de calculatoare se va derula ?i in anul 2009.

Beneficiarii acestui program sunt elevii înv???mântului de stat, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator de tip desktop, conform Ordonan?ei de Urgen?? nr.87/2008 (elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008).
Legisla?ia se g?se?te pe site-ul ministerului, la adresa:
http://www.edu.ro , sec?iunea Înv???mânt preuniversitar >> Programe sociale >> Euro200.

CALENDARUL pentru anul 2009 este urm?torul:

Depunerea dosarelor:15 – 31 martie 2009
Evaluarea cererilor de c?tre Comisiile din unit??ile ?i institu?iile de înv???mânt, împreun? cu Comisiile de anchet? social?:14 martie – 14 aprilie 2009
Aducerea la I.S.J.Gorj a dosarului cu cererile eligibile ale solicitan?ilor:14 aprilie – 17 aprilie 2009
Afi?area pe portalul M.E.C.I. a listei de cereri eligibile1 mai 2009
Afi?area pe portalul M.E.C.I. a listei de beneficiari, aprobat? prin ordin de ministru:2 mai 2009
Afi?area de fiecare unitate de înv???mânt a listei beneficiarilor:3 mai 2009, pân? la ora 18,00
Depunerea contesta?iilor :5 zile de la afi?area listei beneficiarilor pe portalul dedicat.

24.02.2009. 14:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password