ISJ Gorj/ Concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante

În data de 15 iulie 2009 se va desf??ura examenul de titularizare în înv???mânt.
Candida?ii vor putea depune dosare, în perioada 8-19 iunie 2009, pentru:
– concurs pentru titularizare;
– pentru continuitate prin deta?are la cerere;
– deta?are la cerere prin concurs specific (în baza punctajului);
– înscriere la repartizarea suplinitorilor cu post redus;
– continuitate prin suplinire.
Candida?ii valideaz? fi?ele de înscriere în perioada 29 iunie – 3 iulie 2009, iar absolven?ii promo?iei 2009 la data de 8 iulie 2009. La data de 9 iulie 2009 se public? pe INTERNET datele de înscriere ale candida?ilor.
În perioada valid?rii fi?elor de înscriere, inspectoratele ?colare vor afi?a la centrele de concurs programarea probelor practice/orale din zilele de 10 ?i 13 iulie 2009 ?i unit??ile de înv???mânt la care vor fi sus?inute aceste probe.

CENTRELE DE ÎNSCRIERE ?I EXAMEN SUNT URM?TOARELE:
CENTRUL DE EXAMEN NR.1
COLEGIUL NA?IONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TG-JIU, pentru urm?toarele specializ?ri:
1. Înv???tori
2. Arte + muzicaLimba român? + profesor documentarist
3. Fizic? – Chimie
4. Biologie
5. Geografie
6. Istorie + ?tiin?e socio-umane
7. Palatul ?i cluburile ?colare

CENTRUL DE EXAMEN NR.2
COLEGIUL NA?IONAL „ECATERINA TEODOROIU” TG-JIU, pentru urm?toarele specializ?ri:
1. Educatoare
2. Discipline tehnice
3. Limbi str?ine
4. Matematic?
5. Religie
6. Educa?ie fizic?
7. Profesor consilier + logoped
8. Informatic?

Pentru urm?toarele etape ale mi?c?rii de personal didactic exist? un num?r de 1074 de coduri, complete ?i incomplete, din care:

TITULARIZABILE: 169, din care:
– pentru mediul rural : 110
– pentru mediul urban : 59
NETITULARIZABILE: 905, din care

– complete: 268
– incomplete: 637

INSPECTOR ?COLAR GENERAL,
prof.Nicolaie Mergea

09.06.2009. 14:47


definii 27.08.2010. 22:07

Hera 14.07.2010. 15:12

D-NA INSPECTOR DE SPORT daca nu luati masurile de rigoare si de nu o veti schimba pe aceasta D-NA EUGENIA LILIANA STEFANESCU… VA VOI DENUNTA LA DNA BUCURESTI

fost elev 29.10.2009. 22:48

futurica 09.10.2009. 23:35

[don] SkyZzo SkyLL 07.10.2009. 23:00

PROF.TITULAR 16.09.2009. 23:13

VALOARE 07.07.2009. 18:42

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password