Işfan a lăsat baltă Inspectoratul Școlar și s-a făcut agent electoral


Ion Isfan umbl? de ceva vreme terchea-berchea prin tot jude?ul, uitând c? se apropie examenele de admitere la liceu ?i bacalaureatul. Inspectorul ?colar general se ?ine toat? ziua dup? candidatul PSD Mihnea Costoiu.

Isfan î?i poate justifica apari?ia al?turi de Costoiu pe la Bustuchin, la inaugurarea unei gr?dini?e moderne ?i prin alte unit??i de înv???mânt, dar nimeni nu în?elege alte situa?ii. Poate este nomal ca un inspector ?colar s? prezinte situa?ia pe teren unui om care promite pentru Gorj 26 de microbuze ?colare ?i deblocarea posturilor pentru salaria?ii auxialiari ai ?colilor.
Toate aceste realiz?ri ar fi un câ?tig pentru Gorj, iar Ion Isfan ar merita felicit?ri din partea tuturor. Problema este c? trebuie s? demonstreze c? nu a umblat toat? ziua pentru a-?i asigura func?ia, ci pentru înv???mântul gorjean. Zilele trec, lunile de asemenea ?i o s? vedem rezultatele, domnule general…

Dubioas? este prezen?a inspectorului ?colar general pe la sfin?irea unei biserici de la B?le?ti, al?turi de Costoiu, devreme ce biserica de la Liceul Teologic din Târgu-Jiu st? mai mult închis?.
Spunem c? Isfan umbl? terchea-berchea, deoarece în multe publica?ii locale a ap?rut pozat pe ?u?ele, printre blocuri, prin pie?e, lâng? gr?mezi de varz? al?turi de Costoiu. Acum nu o s? ne spun? generalul Isfan c? s-a interesat de pre?ul verzei pentru a face aprovizionarea pentru cantinele ?colilor, pentru c? nu îl credem. Mai la toamn? se pune varza la murat!

Lui Ion Isfan îi place s? se plimbe tare mult, pentru c? a fost în vizit? prin Estonia cu angaja?ii Prefecturii ?i ai Consiliului Jude?ean, ba a dat o fug? ?i pân? la Tel Aviv s? vad? pe Pandurii în Europa League. Ultima vizit? a lui Isfan a fost prin regiunea Granada (Spania) unde a fost în „parteneriat“ cu mai mul?i colegi de la Târgu-Jiu. Parteneriatele astea aduc puncte serioase la dosarul unor dasc?li, în vreme ce elevii lor sunt varz? la înv???tur? ?i pic? pe capete examenul de bacalaureat. Una peste alta, în periplul electoral al lui Costoiu au fost v?zu?i ?i al?i lucr?tori de la Inspectoratul ?colar, fo?ti lipitori de afi?e despre care o s? vorbim foarte curând.

• Aurel M?CE?ANU

17.05.2014. 00:06


olguta 18.05.2014. 13:12

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password