IPP cere publicarea cheltuielilor publice ale parlamentarilor

Institutul pentru Politici Publice (IPP) a anun?at c? va monitoriza activitatea parlamentarilor ?i c? va urm?ri, în principal, trei aspecte “vitale” pentru cre?terea transparen?ei ?i încrederii popula?iei în Parlament.

În acest sens IPP solicit? publicarea, în fiecare lun?, din oficiu pentru fiecare deputat, a tuturor cheltuielilor publice pentru activitatea parlamentarilor. Potrivit institutului lista ar trebui s? con?in? o situa?ie a cheltuielilor acoperite din bugetul public pentru: indemniza?ie, toate tipurile de diurn?, cheltuieli de deplasare, cazarea în Bucure?ti a deputa?ilor f?r? domiciliu în Capital? ?i telefonul mobil.

O alt? solicitare se refer? la înlocuirea listei de prezen?? cu monitorizarea prezen?ei prin cartele magnetice individuale folosite la vot ?i aplicarea de sanc?iuni pentru absen?i, mergând pân? la prevederea posibilit??ii în Regulament de pierdere a mandatului.

Aceste solicit?ri ?i multe altele au fost deja discutate de reprezentan?ii IPP, într-o întâlnire pe care ace?tia au avut-o cu noul pre?edinte al Camerei Deputa?ilor, Roberta Anastase.All News Media

22.01.2009. 13:17


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password