Ion Cupă, liderul filialei Gorj a PDL a trecut la PNL

Pre?edintele organiza?iei jude?ene a PDL Gorj, deputatul Ion Cup?, s-a înscris în PNL, a anun?at, vineri, liderul liberalilor gorjeni, senatorul Dian Popescu.
Ion Cup? a explicat într-o conferin?? de pres? c? a luat decizia de a trece la PNL în urma neîn?elegerilor ap?rute în filiala PDL Gorj dup? Conven?ia Na?ional? Extraordinar? a democrat-liberalilor de la sfâr?itul lunii trecute. El a ad?ugat c? “imaginea s?lii” în care s-a desf??urat Conven?ia i s-a p?rut “dezolant?”, c? actuala conducere a PDL nu poate continua reformarea partidului ?i c?, personal, s-a “s?turat de scandaluri”, informeaza Agerpres.
De asemenea, deputatul a precizat c? a considerat c? drumul în PDL Gorj s-a închis din cauza scandalurilor artificiale, nemaiexistând obiective în interiorul partidului ?i ?i-a cerut scuze fa?? de oamenii care ?i-au pus speran?e în el, ad?ugând c? nu poate s? creeze un proiect pentru c? nu are cu cine, men?ionând c? oamenii nu au viziuni.
“Pentru mine, ieri a fost o zi foarte important?, când am luat decizia la Bucure?ti, ar trebui s? motivez de ce fac gestul acesta. În primul rând, sunt dou? componente majore, odat?, componenta central? a partidului, eu am venit cu inima deschis? ?i cu credin?? c? pot s? fac treab?. Alegerile interne de la nivel central au afectat major organiza?ia de la Gorj. Imaginea de la conven?ia unde a fost ales domnul pre?edinte Blaga, imaginea s?lii de la jum?tate când au început s? se numere voturile a fost una dezolant?, a fost una a unei o?ti rupte în dou? ?i cu du?mani în interior. De atunci am început s? pun problema dac? mai pot s? continui acel proiect pe care mi l-am asumat de a reorganiza PDL Gorj. Viitorul PDL-ului pentru mine nu mai însemna mare lucru dup? acea ?edin??. Dup? aceea, au continuat problemele locale”, a declarat deputatul.
Ion Cup? a mai ad?ugat c? a ales o organiza?ie serioas?, în care crede ?i în care î?i reg?se?te foarte mul?i cunoscu?i ?i prieteni din trecut, considerând c? PNL Gorj îi va acorda ocazia s? construiasc? dreapta care se dore?te a se construi la nivel central.
În ceea ce prive?te decizia lui Mihai St?ni?oar?, care a trecut în urm? cu câteva s?pt?mâni de la PDL la PNL, Cup? a spus c? aceast? decizie nu l-a influen?at 100 %, dar a avut un aport, mai ales c? între cei doi este o rela?ie apropiat?.
Pre?edintele PNL Gorj, senatorul Dian Popescu, a men?ionat c? Ion Cup? va ocupa, în viitor, o func?ie în cadrul conducerii filialei jude?ene, deocamdat? acesta fiind simplu membru.
“Domnul deputat Cup? s-a înscris în PNL, va fi deputat al PNL, este o decizie luat? ?i cu factorii de decizie din conducerea partidului central.Pentru mine, consider un succes c? am reu?t s? intru în consonan?? cu domnul Cup? ?i s?-l fac s? se al?ture PNL. A considerat c? echipa PNL este echipa lâng? care poate face politic? pe termen lung. Îi mul?umesc ?i voi face tot posibilul s? fie în echipa mea, voi încerca s? conving membrii PNL s? fac? parte din echipa de conducere a filalei PNL Gorj”, a precizat Dian Popescu.
În ceea ce prive?te situa?ia din PDL Gorj, Ion Cup? a declarat c? nu mai este problema sa ce se întâmpl? în interiorul acestei forma?iuni, dar sper? ca lucrurile s? se lini?teasc? în cadrul filialei.

05.04.2013. 15:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password