Ion Călinoiu, martor cheie pentru Mischie


Ion C?linoiu este martorul cheie în dosarul „Drumurile“, str?mutat la Judec?toria Deva, unde fostul pre?edinte al Consiliului Jude?ean(CJ) Gorj este judecat pentru abuz în serviciu contra intereselor publice. Fostul baron de Gorj are deja la activ dou? condamn?ri dintre care una definitiv?.
Actualul pre?edinte al Consiliului Jude?ean Gorj, Ion C?linoiu, ar putea fi unul dintre martorii cheie în procesul în care Mischie este judecat la Deva pentru abuz în serviciu contra intereselor publice. Celebrul dosar „Drumurile“ a fost str?mutat de la Târgu Jiu la Judec?toria Deva, Mischie fiind deja audiat de c?tre magistra?i. Ace?tia au mai reu?it s? ia declara?ii altor nou? martori. De dosarul „Drumurile“ se leag? arestarea lui Nicolae Mischie, produs? în 26 ianuarie 2005, când fostul baron de Gorj a fost re?inut de poli?i?tii gorjeni, în baza unui mandat de arestare preventiv? emis pe 5 zile. În aceea?i cauz? fusese arestat anterior ?i omul de afaceri Relu ?tef?noiu, bun prieten cu Nicolae Mischie. Dosarul în care fostul baron trebuie s? r?spund? pentru acuza?ia de abuz în serviciu contra intereselor publice este extrem de complex, cu 44 de martori propu?i pentru audiere, între care ?i pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj, Ion C?linoiu. Acesta a fost cercetat al?turi de fostul s?u ?ef în dosarul „Drumurile“, fiind pus chiar sub urm?rire penal?.

Protec?ie…

În ciuda faptului c? a fost ani buni mâna dreapta a fostului pre?edinte al Consiliului Jude?ean Gorj, actualul ?ef al CJ Gorj, Ion C?linoiu, a fost scos basma curat? de c?tre procurorii Parchetului de pe lâng? Tribunalul Gorj. Cel care a instrumentat dosarul în care Ion C?linoiu a fost pus sub urm?rire penal? este fostul prim procuror Gheorghe Emil Mo?a, care a cerut arestarea lui Nicolae Mischie ?i a dispus de asemenea trimiterea în judecat? a acestuia în mai mute dosare, cum ar fi cel legat de cump?rarea a dou? ma?ini din Italia sau cel de contraband? cu arme. Mo?a nu a avut îns? curajul s? îl trimit? în fa?a judec?torilor ?i pe Ion C?linoiu, prim procurorul temându-se s? creeze un precedent, prin trimiterea în judecat? a unui pre?edinte de Consiliul Jude?ean, lucru ce ar fi însemnat o premier? în România. Ion C?linoiu s-a ap?rat la vremea respectiv? ?i a respins acuza?iile sub care a fost pus sub urm?rire penal?, pe motiv c? nu a semnat acte, ci a f?cut numai ceea ce i s-a ordonat. Interesant este c? actualul pre?edinte al Consiliului Jude?ean Gorj din posibil inculpat a fost transformat în martor pentru fostul s?u ?ef. Tot de numele lui C?linoiu se leag? ?i dosarul vilei de lux din Prim?verii, în care a fost urm?rit penal, dar în care a fost scos de sub urm?rire penal?, tot de procurorul Gheorghe Emil Mo?a.

Remember…

În ianuarie 2005, Nicolae Mischie era arestat împreun? cu mai mul?i angaja?i din administra?ia public? local?, între care ?i o prim?ri??. Al?turi de Mischie au fost re?inute trei persoane: Maria Dumitra?cu, primar al comunei Berle?ti, Gabriel Ungureanu, ?eful Direc?iei Tehnice din cadrul Consiliului Jude?ean Gorj, ?i Dan Pavel, func?ionar în cadrul Direc?iei Tehnice. Acesta din urm? a recidivat recent într-un alt dosar, cel al fraud?rii fondurilor Comunit??ii Europene, în cadrul unui proiect SAPARD de alimentare cu ap? a comunei S?celu. O dovad? c? nu era o oaie alb? este ?i decizia din urm? cu dou? zile luat? de Ion C?linoiu, prin care Dan Pavel a fost suspendat din func?ie. Acuza?iile care li s-au adus de procurori celor re?inu?i au constat în abuz în serviciu contra intereselor publice în form? calificat?, fals în înscrisuri oficiale ?i uz de fals. Astfel, prin influen?a pe care au avut-o asupra membrilor comisiei, care urma s? organizeze licita?iile privind efectuarea unor lucr?ri cu caracter edilitar-gospod?resc pe raza unor localit??i din jude?, au fost încheiate acte fictive care denaturau adev?rul în ceea ce prive?te executarea lucr?rilor pe raza localit??ilor Berle?ti, Ro?ia de Amaradia, Târgu Logre?ti, Godine?ti ?i Albeni. Anchetatorii sus?in c? Mischie, în calitate de pre?edinte al Consiliului Jude?ean Gorj, i-ar fi facilitat lui Relu ?tefanoiu ob?inerea acestor lucr?ri. Urm?torul termen de judecat? în dosarul „Drumurile“ este 5 octombie.
Tot pe rolul Judec?toriei Deva se mai afl? dosarul „SMANIC“, în care Nicolae Mischie este cercetat pentru nerespectarea regimului vamal ?i abuz în serviciu. Procurorii au stabilit ca Mischie a adus din Italia doua ma?ini, folosindu-se de facilit??ile oferite de certificatul de investitor în zona defavorizata, SC SMANIC având sediul la M?t?sari, dar nu ?i activitate. În acest dosar, magistratii hunedoreni au stabilit termenul de judecata pe 2 octombrie.

Condamnat de dou? ori

Fostul baron de Gorj a fost condamnat de Tribunalul Gorj la patru ani de închisoare cu executare, pentru comiterea mai multor fapte de coruptie, sentinta fiind atacata de avoca?i. Condamnarea a fost pronun?at? în dosarul în care Nicolae Mischie a fost acuzat c? a primit mit?, constând în diverse lucr?ri de construc?ie executate la locuin?ele sale, precum ?i alte bunuri de la omul de afaceri Clement Mocanu. În schimbul lucr?rilor, Mischie l-ar fi ajutat pe Mocanu s? câ?tige licita?ii. De asemenea, judec?torii Înaltei Cur?i de Casatie si Justitie l-au condamnat pe fostul baron de Gorj la un an de închisoare cu suspendarea execut?rii pedepsei, Mischie fiind acuzat de introducerea în România a unei arme de vân?toare. Decizia instantei este definitiva. Astfel, m?rturia actualului pre?edinte al Consiliului Jude?ean Gorj în favoarea fostului s?u ?ef ar putea fi decisiv?, în ceea ce prive?te salvarea de la o nou? condamnare, având în vedere c? ani de zile C?linoiu a fost umbra ?efului s?u.

Luca Marinescu

19.09.2007. 07:47


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password