Ion Antonescu și alți cinci mareșali ai Armatei Române!

• Vezi aici care au fost cei ?ase mare?ali ai României

Mare?alii României (de fapt ai Armatei Române) au fost urm?torii:

Cu gradul activ de mare?al:

Ion Antonescu, numit mare?al prin Decretul 2332/21.08.1941 semnat de Regele Mihai I ?i degradat prin sentin?a dat? de Tribunalul Poporului din Bucure?ti, din 17 mai 1946 (care l-a condamnat pe Ion Antonescu la moarte cu degradare, confiscarea averii ?i anularea drepturilor civice).
Sentin?a a fost contestat? în anul 2006, reconfirmat?, cu anumite amendamente, de Curtea de Apel Bucure?ti la 5 decembrie 2006 ?i ca urmare a recursului intentat de Parchetul de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, procesul a fost rejudecat la Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie care, la 6 mai 2008 a anulat sentin?a Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i a respins definitiv cererea de revizuire a sentin?ei date de Tribunalul Poporului din Bucure?ti, din 17 mai 1946.

De asemenea, au mai de?inut gradul onorific de mare?al:

Ferdinand I prin citirea c?r?ii de mare?al la 18 noiembrie/1 decembrie 1918.

Constantin Prezan a primit drepturile, onorurile ?i avantajele materiale prev?zute de legea promulgat? prin Decretul Regal nr. 998/13 martie 1924, iar pe 25 octombrie 1930 i s-a conferit demnitatea onorific? de mare?al.

Alexandru Averescu a primit drepturile, onorurile ?i avantajele materiale prev?zute de legea promulgat? prin Decretul Regal nr. 1678/1927, iar pe 14 iunie 1930 i s-a conferit demnitatea onorific? de mare?al.

Carol al II-lea la 14 iunie 1938 în baza Decretului Lege nr. 2451 privind crearea demnit??ii de mare?al.

Mihai I la 10 mai 1941 în baza Decretului 1354/09.05.1941 semnat de generalul Ion Antonescu, publicat în Monitorul oficial nr. 109/10.05.1941.

Regele Carol I, a primit pe 7 aprilie 1909 (cu ocazia anivers?rii a 70 ani) gradul onorific de feldmare?al german din partea prin?ului mo?tenitor Wilhelm, delegatul Germaniei la Bucure?ti. De asemenea, pe 26 noiembrie/9 decembrie 1912 a primit din partea Marele Duce Nicolae Mihailovici, camaradul lui din timpul razboiului ruso-turc, bastonul de mare?al al armatei ruse.

În România, Legea nr.80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare din Ministerul Ap?r?rii prevede c?: Gradul de mare?al se poate acorda generalilor, respectiv amiralilor, de c?tre Pre?edintele României, pentru merite militare excep?ionale, în timp de r?zboi.

• Wikipedia

10.05.2014. 00:42


ion 11.05.2014. 19:22

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password