Iohannis: Vreau mai puţină gălăgie şi mai multă sobrietate. Spectacolul steril nu produce rezultate

Pre?edintele PNL, Klaus Iohannis, a sus?inut, sâmb?t?, la Congresul pentru fuziunea PNL-PDL, c? î?i dore?te ca demnitatea de ?ef al statului s? presupun? mai mult? sobrietate, men?ionând c? vrea ”mai pu?in spectacol ?i mai pu?in? g?l?gie”, deoarece ”spectacolul steril” nu produce rezultate.

”S-a spus adesea c? tr?im într-o ?ar? în care interesul pentru spectacol este mai mare decât interesul pentru normalitate. Nu cred c? este adev?rat. Politica trebuie s? produc? rezultate, nu un spectacol steril. Pe cet??eanul simplu sunt convins c? îl intereseaz? siguran?a, ordinea, performan?a în administra?ie, înv???mânt sau în s?n?tate. Este de datoria noastr?, a marelui partid al dreptei, s? facem din România un stat modern, bazat pe un model liberal de dezvoltare. Acest lucru este posibil dac? ne îndeplinim obiectivele strategice, anume de a câ?tiga pre?edin?ia României ?i de a asigura un ciclu de guvernare pe zece ani”,
a afirmat Iohannis.

Liderul PNL a apreciat c? ?eful statului ”trebuie s? fie un model de onestitate, echilibru ?i bun? credin??”.

”Îmi doresc ca valorile s? fie respectate. Nu mai vreau ca intelectualii din ?ara mea s? fie umili?i ?i sfida?i. Ei sunt arm?tura spiritual?, sunt sufletul unei na?iuni. Nu mai vreau ca diversele categorii sociale ?i profesionale s? fie puse pe picior de r?zboi, s? fie instigate una împotriva celeilalte (…) Vreau mai pu?in spectacol, mai pu?in? g?l?gie ?i, mai ales, cred c? este nevoie de mai mult? sobrietate în exercitarea func?iei de pre?edinte”, a sus?inut Iohannis.

El a mai afirmat c? î?i dore?te ca România s? fie un partener care s? discute la nivel de egalitate cu toate statele europene.

”Îmi doresc o Românie în care proprietatea s? fie garantat?, statul de drept s? fie func?ional, în care libertatea economic?, ini?iativa privat? ?i competi?ia s? fie promovate, iar poten?ialul de resurse materiale al ??rii s? fie protejat. Cred c? institu?ia pre?edintelui trebuie repozi?ionat? în raport cu cet??enii, în raport cu spectrul politic, economic ?i social. Pre?edintele Republicii trebuie s? î?i redescopere func?iile de arbitru ?i de mediator, ceea ce nu înseamn? c? pre?edintele nu trebuie s? fie ferm atunci când este vorba de derapaje de la statul de drept sau de excese ale politicienilor”, a mai afirmat liderul PNL.

Iohannis a declarat ?i c? noul PNL este în mod fundamental diferit de PSD, în special în ceea ce prive?te independen?a Justi?iei.

”De stânga politic? ne diferen?iaz? cel mai mult tema independen?ei Justi?iei. În timp ce, la nivel declarativ, stânga clameaz? independen?a Justi?iei, aceea?i stâng? voteaz? necondi?ionat pentru men?inerea imunit??ii celor urm?ri?i penal. Noi, dreapta unit?, ne plas?m, în mod necondi?ionat, de partea statului de drept”, a mai spus pre?edintele PNL.
mediafax.ro

28.07.2014. 04:58


Flori 28.07.2014. 05:10

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password