Învinşi şi învingători


Potrivit rezultatelor par?iale comunicate de BEC, PD a ob?inut cele mai multe voturi la alegerile europarlamentare, fiind urmat de PSD, PNL ?i PLD. Ieri, pân? la ora 15.00 au fost centralizate date din 17.424 de sec?ii de votare, însemnând 99,41% din buletinele de vot valabile. Astfel, rezultatele la nivel de ?ar? arat? astfel: PD – 28,78%, PSD – 23,14%, PNL – 13,45%, PLD – 7,78%, UDMR – 5,52%, PNG – 4,86%, PRM – 4,15%, Laszlo Tokes – 3,43%, PC – 2,93%, PIN – 2,43%, PNTCD – 1,38%, Partida Romilor – 1,15%, Alian?a Socialist? 0,55%, Partidul Verde – 0,38%.

Pentru alegerile europarlamentare, din cei 304.140 de gorjeni a?tepta?i la vot, duminic? 25 noiembrie, s-au prezentat doar 84.198, adic? 27,68%. Câ?tig?torul alegerilor în Gorj este PD, ob?inând 30,75%. Pe locul II, PSD cu 26,32%, iar PNL se afl? pe locul III, cu 11,79%, urmeaz? PRM cu 8,63%, PNG cu 7,38%, PLD cu 5,87%, PC cu 2,88%. Jude?ul Gorj nu are niciun reprezentant în Parlamentul European
Referitor la referendumul privind votul uninominal, la fel ca ?i în ?ar?, gorjenii s-au prezentat la urne în num?r redus. Astfel, din cei 304.140 de gorjeni, au votat doar 79.000, 65329 au fost pentru validarea uninominalului, 11957 au fost împotriva votului uninominal, iar 1.714 buletine au fost nule.

De remarcat este faptul c? mai mul?i gorjeni au fost prezen?i la votul pentru alegerile europarlamentarilor decât cei care ?i-au exprimat votul pentru referendum.

Pre?edintele Traian B?sescu consider? c? slaba prezen?? la vot pentru referendum este “o lec?ie” chiar ?i pentru el, dar este convins c? rezultatul reprezint? “o prob? a inechit??ii legii electorale de acum”. Estim?rile votului de duminic? arat? o prezen?? la vot de 24,8 % pentru referendum, ceea ce înseamn? c? este invalid, de?i 89,2% din votan?i s-au exprimat pentru votul uninominal.

Alegerile pentru Parlamentul European au produs un adev?rat cutremur la nivel central. Corneliu Vadim Tudor, pre?edintele PRM a amenin?at c?-?i d? demisia din Parlament dar, deocamdat?, singura demisionar? din partid a fost deputata Mariana Buruian? Aprodu. La Gorj, PRM a ob?inut 8,63%, deputatul Petre Popeanga fiind ?ocat de rezultatulul la nivel central. Procentul ob?inut de PRM  l-a lovit ca un trasnet pe singurul nostru europarlamentar. Petre

Popeanga, care a precizat c? mandatul s?u în Parlamentul European se termin? aici.

Dan Voiculescu, pre?edintele Partidului Conservator, a relatat c?, de?i partidul s?u a ob?inut un rezultat slab, va r?mâne în continuare s? lupte pentru binele ??rii. Liderul PC de la Gorj, Sabin Popescu, este sup?rat c? partidul s?u nu a reu?it s? treac? pragul de 5% la euroalegeri. In Gorj, Partidul Conservator a ob?inut doar 2,88.%. Sabin Popescu î?i asum? e?ecul, ?i dac? la nivel central se hot?r??te c? el trebuie schimbat, î?i va da demisia.

Nici pre?edintele PNG, Vili Pasare, nu se poate bucura de rezultatul ob?inut de PNG, cu toate c?, la Gorj a ob?inut 7,38%. Vili Pas?re spune c? oamenii care au fost ajuta?i de catre George Becali, nu au votat PNG.

De?i în Gorj, PD, PSD ?i PNL au ob?inut rezultate bune, liderii acestor partide se declar? nemul?umiti.

Singurul care s-a declarat, în parte, mul?umit este liderul Partidului Democrat Gorj, Ionel Man?og. Man?og ?i-ar fi dorit un rezultat mult mai mare. Cauza care au f?cut ca prezen?? la vot s? fie sc?zut?, în opinia liderului democrat, este amânarea alegerilor din var?.?i Victor Ponta este nemul?umit de rezultatele ob?inute de PSD Gorj. Acesta spune c? dac? ar fi avut banii lui Man?og, rezultatul ar fi fost altul. Liberalul Pantelimon Manta se a?tepta ca PNL, în jude?ul nostru, s? ob?in? ceva mai multe voturi, îns? cei mai multi oameni au ales s? nu se prezinte la urne. Manta spune ca n-au fost surprize prea mari.

Cei 35 de politicieni români ale?i duminic? 25 noiembrie vor lucra la institu?iile europene de la Bruxelles ?i Strasbourg numai pân? în 2009. Europarlamentarii no?tri î?i vor începe activitatea în prima zi a anului viitor ?i vor avea un salariu lunar de 3.680 euro.

Guvernul a alocat pentru organizarea euroalegerilor – 88 milioane de lei ?i pentru referendumul privind votul uninominal – 60 de milioane de lei.

Luca Marinescu

28.11.2007. 06:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password