Investitorii chinezi au fost ținuți ascunși în Gorj

• Chinezii ar putea face concuren?? CEO ?i nu angajeaz? decât 120 de profesioni?ti

Delega?ia chinez? a ajuns în cele din urm? în Rovinari pentru a vedea la fa?a locului care sunt condi?iile derul?rii vestitei investi?ii în domeniul energetic.
Presa local? se a?tepta ca autorit??ile din Gorj s? fac? mare tam-tam pe marginea vizitei chinezilor, îns?, totul s-a desf??urat într-o discre?ie total?.

Presarii ?i, implicit, cet??enii au primit un comuncat sec prin care se comunica de c?tre CEO c? în curând o s? se înceap? studiul de fezabilitate al investi?iei, iar lucr?rile vor începe în cel mai fericit caz la sfâr?itul acestui an.

De?i mul?i oameni politici, printre care ?i primarul de Rovinari, Dorin Filip, anun?au c? investi?ia chinezeasc? va crea mii de locuri de munc? stabile, pe surse am aflat c? doar 120 de profesioni?ti o s? aib? de lucru în mod permanent la viitorul bloc energetic.
Vestea bun? din toat? povestea este c? odat? realizat? investi?ia, minerii din mai multe cariere o s? aib? stabilizate locurile de munc?, pentru a asigura necesarul de c?rbune. Vestea rea este c? în condi?iile în care exportul de energie este la p?mânt chinezii pot vinde pe pia?a intern? ?i, cu siguran??, pre?ul de produc?ie la ei o s? fie mai mic decât al CEO, datorit? tehnologiei moderne care va fi folosit?.

CEO poate avea îns? perspective frumoase, pentru c? statele europene se reorienteaz? c?tre energia pe baz? de c?rbune dup? evenimentele petrecute în Crimeea.

• A.M.

05.04.2014. 21:56


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password