Investitori străini în Gorj

Un grup de oameni de afaceri din regiunea spaniol? Cartahena s-a întâlnit luni, 8 decembrie, cu reprentan?i ai Prefecturii ?i Consiliului Jude?ean Gorj, pentru a discuta posibilitatea unor investi?ii în jude?. La întâlnire au fost prezen?i ?i primarii din mai multe localit??i gorjene vizate de aceste investi?ii.

Cele 19 proiectele la care se lucreaz? urm?resc dezvoltarea turismului, dar ?i realizarea de lucr?ri de extindere a re?elei de canalizare, a celei de alimentare cu ap? precum ?i lucr?ri de îmbun?t??irea a drumurilor. Proiectele urmeaz? s? fie aplicate în ?ase comune.

Potrivit vicepre?edintelui Consiliului Jude?ean Gorj, Radu Angheloiu, spaniolii ar fi interesa?i s? investeasc? mai mult în turism, în zonele Rânca ?i Tismana, dar ?i în infrastructur?. Angheloiu a ad?ugat c? investi?iile se vor conctretiza sau nu, în func?ie de interesele fiec?rui primar gorjean, care a luat parte la întâlnirea cu spaniolii.

Angheloiu sper? ca ace?tia s? fac? treab? în Gorj ?i s? creeze noi locuri de munc?.

Al?i oameni de afaceri din Spania s-au ar?tat interesa?i s? construiasc? la Târgu-C?rbune?ti ?i Bustuchin fabrici de c?r?mid? ?i alte materiale de construc?ii, îns?, pân? acum, investi?iile se afl? la stadiul de proiecte.

L.M.

10.12.2008. 08:09


valeriu 15.12.2008. 05:48

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password