Investiţii prioritare ale Ministerului Economiei în 2011

Realizarea centralei hidroelectrice Tarni?a-L?pu?te?ti este primul proiect dintr-un top 4 cu investi?iile prioritare pe 2011 realizat de Ministerul Economiei.
Pe urm?torele locuri se afl? Unit??ile 3 ?i 4 de la Cernavod?, Interconectorul Azerbaidjan-Georgia România (AGRI) ?i proiectul demonstrativ pentru captarea ?i stocarea carbonului la SC Complexul Energetic Turceni, potrivit unor informa?ii transmise de Ministerul Economiei la solicitarea HotNews.ro.
Premierul Emil Boc a cerut, recent, de la fiecare minister o list? cu câte patru-cinci proiecte mari de investi?ii, planificate pentru 2011.

Centrala hidroelectric? cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarni?a-L?pu?te?ti

„Realizarea centralei cu acumulare prin pompaj Tarni?a-L?pu?te?ti presupune asigurarea de fonduri de investi?ii de peste 1,16 miliarde de euro (f?r? TVA) ?i este prev?zut? a se face prin atragerea în mod transparent a capitalului privat al companiilor cu bonitate ?i for?a financiar?“, precizeaz? Ministerul Economiei.
Investi?ia necesar? pentru racordarea la sistemul energetic na?ional a CHEAP Tarni?a-L?pu?te?ti a fost evaluat? la 135 de milioane de euro, urmând a fi introdus? în planul de investi?ii al Transelectrica SA. Contractul de consultan?? în valoare de aproximativ cinci milioane de euro a fost semnat pe 25 august 2010.

Proiectul Unit??ilor 3 ?i 4 de la Cernavod?

„Finalizarea Unit??ilor 3 ?i 4 de la Cernavod? va aduce României un plus de putere instalat? de cca. 1.400 MW, ce va asigura practic dublarea produc?iei na?ionale de energie electric? din surse nucleare“, precizeaz? Ministerul Economiei.
Pentru realizarea acestui proiect estimat la patru miliarde de euro a fost creat? societatea ENERGONUCLEAR. Ac?ionariatul ENERGO-NUCLEAR era format din: Nuclearelectrica SA – 51%, RWE, GDF SUEZ, ENEL, CEZ, câte 9,15%, iar ARCELOR MITTAL ?i IBERDROLA, câte 6,2%.
În septembrie, grupul CEZ a decis s? se retrag?, pân? la sfâr?itul acestui an, din proiectul de construc?ie a reactoarelor 3 ?i 4 ale centralei nucleare de la Cernavod?. Adrian Borotea, directorul de afaceri corporative al CEZ România, a declarat c? a existat un „concurs de proiecte“ la nivelul grupului ?i în urma unei analize s-a decis renun?area la proiectul de la Cernavod?.
Pe zona energiei nucleare, grupul CEZ î?i va concentra investi?iile în Cehia ?i Slovacia.
În perioada urm?toare, participa?ia CEZ ar urma s? fie împ?r?it? între ceilal?i ac?ionari sau preluat? de c?tre al?i investitori interesa?i.
Între timp, Comisia European? a emis o opinie favorabil? referitoare la finalizarea Unit??ilor 3 ?i 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavod?, în conformitate cu prevederile Articolului 43 din Tratatul EURATOM. CE a remarcat faptul c? investi?ia îndepline?te obiectivele din Tratatul EURATOM ?i contribuie la dezvoltarea mixului energetic din regiune, iar autorit??ile române în domeniu vor asigura implementarea tuturor recomand?rilor CE.

Interconectorul Azerbaidjan-Georgia România (AGRI)

Proiectul AGRI implica transportul gazelor naturale azere lichefiate prin Georgia cu traversarea M?rii Negre. Interconectarea energetic? a Asiei Centrale cu Pia?a European? presupune construc?ia a dou? terminale (de lichefiere-respectiv regazeificare) în Georgia ?i România.
Sunt în curs de finalizare demersurile legate de înregistrarea AGRI LLG Project Company la Registrul Comertului. Societatea va avea sediul la Bucure?ti, va fi înregistrat? ca societate român? ?i va avea urm?torul ac?ionariat: ROMGAZ (România), SOCAR (Republica Azerbaidjan) ?i GOGC (Georgia) fiecare companie de?inând 33,33% din capitalul social al societ??ii, urmând ca ulterior partea ungar? s? se al?ture acestei societ??i, cota fiec?rui ac?ionar urmând s? fie de 25% din capitalul social.
Potrivit Ministerului Economiei, Comisia European? a „recep?ionat pozitiv“ posibilitatea includerii AGRI pe lista proiectelor prioritare care ar urma s? fie finan?ate de UE.
Reprezentan?ii autorit??ilor române au spus în mai multe rânduri c? AGRI e cel mai ieftin proiect la alternativele de transport al gazelor naturale c?tre Europa din Marea Caspic? ?i Asia Central?.
Dup? un an de negocieri, cele trei ??ri au semnat în septembrie un acord privind înfiin?area unei companii de proiect care va avea sediul la Bucuresti.
Gazele vor fi furnizate pe ruta Baku (Azerbaidjan) – Kulevi (Georgia) – Constan?a (România). Gazele din Azerbaidjan vor fi lichefiate în Kulevi ?i apoi transportate prin Marea Neagr? pân? în Constan?a, unde va avea loc un proces de delichefiere. Într-o prim? faz?, ar putea fi livrate între trei ?i opt miliarde de metri cubi, urmând s? creasc? la circa 20 de miliarde de metri cubi de gaze.

Captarea ?i stocarea carbonului la Turceni

Proiectul demonstrativ pentru captarea ?i stocarea carbonului în România pentru blocul 6 de 330 MW, bloc existent, reabilitat, cu func?ionare pe lignit, la SC Complexul Energetic Turceni este evaluat la aproximativ un miliard de euro.
Potrivit Ministerului Economiei, va fi pus în functiune pe 31 decembrie 2015, urmând s? fie captate circa 1,2 milioane de tone de CO2 pe an.
Operatorul de stocare va fi Romgaz, iar operatorul de transport va fi Transgaz.
Claudia PÎRVOIU
HotNews.ro

03.01.2011. 21:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password