Investiţie de jumătate de milion de euro făcută de Exponenţial în centrul VIS din Târgu Jiu

Compania Exponen?ial anun?? o investi?ie de 500.000 de euro în dezvoltarea celui mai modern centru de echipamente ?i utilaje din domeniul construc?iilor din Târgu Jiu. Investi?ia în proiectul green-field de construire a centrului VIS (Vânz?ri, Închirieri, Service) a început în anul 2007, iar suprafa?a total? se întinde pe 5.500 de metri p?tra?i. VIS aduce pe pia?a din Târgu Jiu conceptul de One Stop Shop: Vânz?ri, Închirieri, Service într-un singur loc.

Compania Exponen?ial din Târgu Jiu, lider de pia?? în sectorul de activitate, anun?? finalizarea în propor?ie de peste 90% a lucr?rilor de construc?ie la centrul VIS, cel mai modern spa?iu de echipamente ?i utilaje din domeniul construc?iilor din ora?. Investi?ia început? în anul 2007 se ridic? la 500.000 de euro ?i este constituit? dintr-un ansamblu de cl?diri cu destina?ie de showroom, service ?i depozit. Suprafa?a total? a proiectului este de peste 5.500 de metri p?tra?i, dintre care peste jum?tate reprezint? suprafa?a construit? ?i beneficiaz? de aproximativ 40 de locuri de parcare.

„Preocuparea pentru nevoile clien?ilor a reprezentat un obiectiv permanent al afacerii noastre ?i un diferen?iator pe pia??, dincolo de cifre. De aceea, prin inaugurarea centrului VIS dorim s? venim în întâmpinarea clien?ilor no?tri, oferindu-le un loc de unde pot cump?ra, închiria sau beneficia de service pentru echipamentele de construc?ii ?i agricole, instala?ii termosanitare ?i electrocasnice încorporabile, într-un singur loc”, a declarat Costel Mitru?, director general Exponen?ial.

Centrul VIS aplic? un concept folosit cu succes în afaceri, îns? inedit pe pia?a din Târgu Jiu, îndeosebi în domeniul construc?iilor, ?i anume One Stop Shop: clien?ii g?sesc de acum la centrul VIS servicii de vânz?ri, închirieri ?i service într-un singur loc, ?i vor putea astfel s? economiseasc? timp, g?sind solu?ii la nevoile lor printr-un singur drum.

Deschiderea centrului VIS a dus la crearea de noi locuri de munc? pe pia?a din Târgu Jiu. În prezent, Exponen?ial beneficiaz? de o for?? de munc? de peste 70 de angaja?i, dintre care peste 50 î?i desf??oar? activitatea în Târgu Jiu. Compania este prezent? prin magazine ?i agen?i de vânz?ri în ora?ele Târgu Jiu, Slatina, Craiova, Motru ?i Bucure?ti.

Compania Exponen?ial a încheiat anul 2011 cu o cifr? de afaceri de peste 2 milioane de euro, ceea ce i-a adus clasarea pe locul întâi în domeniul s?u de activitate în Topul Firmelor alc?tuit de Camera de Comer? ?i Industrie Gorj.

Obiectivele Exponen?ial pentru perioada urm?toare sunt cre?terea cotei de pia?? ?i a cifrei de afaceri, precum ?i lansarea de noi concepte în domeniul de activitate. „Nevoia deschiderii centrului VIS din Târgu Jiu a venit ca rezultat al planurilor noastre de dezvoltare, deoarece se sim?ea nevoia unei loca?ii mult mai mari, în care s? putem oferi clien?ilor existen?i dar ?i poten?iali produse ?i servicii diverse la un nivel de prezentare mult mai bun. Ne dorim ca odat? cu finalizarea investi?iei noastre s? constat?m ?i o cre?tere a pie?ei de profil”, a precizat Costel Mitru?.

13.12.2012. 20:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password