Intenţia consultărilor de luni a fost aceea de a armoniza punctele de vedere ale partidelor de opoziţie şi din arcul guvernamental, pe o serie de teme de interes naţional

Pre?edintele României, Traian B?sescu, s-a întâlnit luni, 11 octombrie a.c., la Palatul Cotroceni, cu delega?ii ale partidelor ?i forma?iunilor politice reprezentate în Parlamentul României, care au r?spuns invita?iei de a participa la consult?ri pe temele anun?ate.

La întâlnire au participat delega?ii conduse de: primul-ministru Emil Boc, pre?edintele Partidului Democrat Liberal; Markó Béla, pre?edintele Uniunii Democrate Maghiare din România; Gabriel Oprea, pre?edintele executiv al Uniunii Na?ionale pentru Progresul României, ?i Varujan Pambuccian, liderul Grupului Minorit??ilor Na?ionale din Parlamentul României.

În deschiderea discu?iilor, pre?edintele Traian B?sescu a precizat c? inten?ia consult?rilor de luni, 11 octombrie a.c., a fost aceea de a armoniza punctele de vedere ale partidelor de opozi?ie ?i din arcul guvernamental, pe o serie de teme de interes na?ional. Agenda consult?rilor s-a referit la bugetul pe anul 2011, Legea pensiilor, Legea educa?iei ?i cea privind accelerarea solu?ion?rii proceselor, precum ?i la obiectivele asumate de România în urma adopt?rii Strategiei UE 2020.

În cadrul convorbirilor, pre?edintele României a solicitat Guvernului s? ia m?suri pentru o mai bun? absorb?ie a fondurilor europene ?i a insistat asupra riscurilor men?inerii actualului ritm al absorb?iei.

Pre?edintele Traian B?sescu a accentuat nevoia unei mai bune prioritiz?ri a investi?iilor din bani publici pentru realizarea de obiective majore. ?eful statului a exemplificat prin cele circa 45.000 de investi?ii cuprinse în bugetul de stat ?i a solicitat Primului-ministru ca, în baza legisla?iei în vigoare, s? dispun? prioritizarea acestora în func?ie de resursele de finan?are existente.

Ca surs? financiar? pentru investi?ii publice, pre?edintele României a sus?inut principiul evocat de participan?i, cel al stimul?rii pie?ei de capital din România ?i prin privatizarea prin intermediul bursei a unor pachete minoritare de ac?iuni de?inute de stat.

În finalul discu?iilor, Pre?edintele a mul?umit liderilor partidelor ?i forma?iunilor din arcul guvernamental pentru disponibilitatea la dialog cu opozi?ia ?i a luat act, cu regret, de refuzul Partidului Social Democrat ?i al Partidului Na?ional Liberal de a discuta, în cadru formal, pe temele de interes na?ional anun?ate. (presidency.ro)

12.10.2010. 09:55


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password