„Înţelepciune“ pe timp de pace

Sindicatele mor cu credin?? c? Dumnezeu va face dreptate!

Sindicat… un cuvânt cu multe în?elesuri. Un ?ef de sindicat au fost ?i Jimmy Hoffa… Un sindicalist, un sens al sindicatului. Mare lider a fost
?i Miron Cozma ?i el, cu mi?carea sa sindical? ?i în?elesurile pe care le ?tim cu to?ii. Sindicate… Unii zic c? o s? se desfiin?eze de la sine, pentru c? nu mai are nicio putere. Al?ii cred în continuare c? numai sindicatele îi pot salva de asuprirea statului sau a patronilor. R?mâne de v?zut ce se va întâmpla, mai devreme sau mai târziu, îns? se poate spune c? în afara unor procese pe rolul judec?toriilor, sindicatele din Gorj deabia mai respir?.

• Ciurel a jucat geamparaua pe sindicatele lui Condescu

Managerul privat al CEO, Lauren?iu Ciurel, face ce vrea cu sindicatele din minerit ?i energie. Acesta a ajuns s? declare public c? nu mai negociaz?, nu mai discut? niciun fel de problem? a minerilor ?i a energeticienilor cu anumi?i lideri de sindicat. Mai mul?i mineri, care au lucrat, cu dev?rat, au comentat subiectul ?i ne-au spus: „?sta-i ?antaj, domnule! Buni sau r?i, liderii de sindicat merg la negocieri pân? când o s? fie schimba?i din func?ie de c?tre cei care i-au ales.
Cum ar fi ca minerii s? nu-l recunoasc? pe Ciurel director, pentru c? au votat cu Ponta, iar acum nu-l mai suport? pe premier, om care l-a numit în func?ie pe domnul Ciurel“. Asta e acuza?ie pe care i-o aduc vechii mineri lui Ciurel (dac? domnia sa o s? doreasc? o s?-i facem cuno?tin?? ?i cu oamenii ce au ridicat mineritul din Gorj) ?i nu numai prin prizma vârstei ?i experien?ei profesionale pozi?ia în cauz? las? multe semne de întrebare.

• Sindicatele se gândesc la Dumnezeu, în vreme ce Ciurel îi scarpin?

A?a cum am spus mai sus, Ciurel a sc?rpinat r?u de tot sindicali?tii din minerit ?i energie, ba, mai mult decât atât, a cam dat de în?eles c? pân? nu o s? fie ale?i „oamenii care trebuie“ nu va mai avea ce discuta cu actualii lideri. Imediat, Gheorghe Et?gan, secretar general al FNME, a luat pozi?ie ?i l-a amenin?at pe Ciurel cu plângere penal? pentru c? s-a implicat abuziv în mi?carea sindical?.
Acela?i lider de sindicat a declarat zilele trecute c? sindicatele au renun?at la plângerea penal? pentru c?, vezi Doamne, se apropie s?rb?torile ?i, ca buni cre?tini, nu se apuc? de rele c?-L mânie pe Dumnezeu. Pe salaria?ii CEO nu i-o mânia nimeni dac? nu o s? primeasc? prime de s?rb?tori?

Un ultim scandal a fost cel al înregistr?rii dialogului dintre Ciurel ?i unii lideri de sindicat, înregistrare ce a ap?rut în cotidianul local Pandurul. Oare Ciurel credea c? Marin Condescu nu le cere subalternilor s? înregistreze discu?iile pentru a le analiza ?i pentru a ?ti dac? este vândut?

• Sindicat fantom? ?i în înv???mânt

Profesorii ?i al?i angaja?i ai sistemului de înv???mânt se declar? zi ?i noapte nemul?umi?i cu condi?iile de munc? ?i modul de salarizare, dar când vine vorba de ac?iuni concrete toat? lumea tace mâlc. Sindicatele din Gorj au efectuat un sondaj în rândul lucr?torilor din înv???mântul jude?ean ?i, în urma opiniilor dasc?lilor, a rezultat c? doar 46,17% dintre ei sunt dispu?i s? intre în grev?, restul a?teptând mil? de la Dumnezeu sau se tem pentru locul de munc?, pentru c? to?i se declar? nemul?umi?i de situa?ia în care se afl?.

Din nefericire, sindicatele din înv???mânt nu pun problema elevilor ce au naveta nepl?tit? de luni de zile, nu se gândesc serios la abandonul ?colar care cre?te de la an la an ?i par s? nu-?i dea seama c? odat? ce rata natalit??ii a sc?zut, iar abandonul ?colar cauzat de s?r?cie este în floare, peste ceva timp o s? se vorbeasc? despre ?omaj ?i în rândul profesorilor actuali, de?i sindicatele, pe hârtie, au ob?inut garan?ii care în fa?a realit??ii nu mai au nicio valoare.
Liderul sindicali?tilor din înv???mântul gorjean, Constantin Huic?, a dat cu nuca în peret ?i a declarat în presa local? c? mai sunt ?i alte metode de protest, nu doar greve, cum ar fi neîncheierea situa?iei ?colare a elevilor sau neprezentarea dasc?lilor în unele comisii de examinare a ?colarilor.

Halal lider de sindicat e?ti domnule Huic?! Nu e?ti în stare s?-?i mobilizezi oamenii, dar ai fi dispus s? nenoroce?ti ni?te copii ai c?ror p?rin?i fac eforturi fantastice pentru a a?i mai trimite odraslele la ?coal? ?i, implicit, pentru a v? mai asigura dumneavoastr? un loc de munc?

• Mihai APOSTOL

06.12.2013. 21:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password