Intâlnirile de lucru ale ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, ce urmează să aibă loc la Bruxelles

Ministrul Justi?iei, C?t?lin Predoiu, va avea luni, 16 ianuarie 2012, la Bruxelles, o serie de întâlniri de lucru cu Cecilia Malmström, comisar european pentru Afaceri Interne, Viviane Reding, vicepre?edintele Comisiei Europene, comisar european pentru Justi?ie, Drepturi Fundamentale ?i Cet??enie ?i cu Catherine Day, secretarul general al Comisiei Europene, coordonatorul delegat din partea Pre?edintelui Comisiei Europene, José Barroso, pentru Mecanismul de Cooperare ?i Verificare (MCV) dintre România ?i Comisia European?.
Agenda întâlnirilor va consta în evolu?iile din cadrul MCV, agenda Consiliului European pentru Justi?ie ?i Afaceri Interne, precum ?i impactul evolu?iilor economice asupra Justi?iei în general.
“Mecanismul de Cooperare ?i Verificare a ajuns la o anumit? maturitate dat? de stadiul avansat al reformelor. Eu cred c? orice observator de bun? credin?? poate constata realizarea unor obiective complexe pentru orice stat membru, într-un context economic dificil. Noul Cod civil, legile privind promovarea la ÎCCJ ?i r?spunderea disciplinar?, studiile de impact care ne ajut? s? preg?tim implementarea celorlalte Coduri, proiectul Legii personalului de specialitate în instan?e sunt numai câteva dintre aceste obiective. Ceea ce au realizat Guvernul ?i Parlamentul în ultimii trei, patru ani pentru reforma Justi?iei este f?r? precedent la noi în ?ar?, dar ?i la nivel european. Câte ??ri au adoptat în doar câ?iva ani patru Coduri, legile de punere în aplicare, reforma promov?rii la Instan?a Suprem?, reforma sistemului disciplinar, etc.? Câte ??ri au luat, în numai câ?iva ani, m?surile tran?ante pe care România le-a luat pentru a combate corup?ia ?i crima organizat?, facând abstrac?ie de interesele ?i apartenen?a politic? a celor cerceta?i, acuza?i ?i condamna?i? Iat? numai câteva argumente pentru care consider?m c? evalu?rile din cadrul MCV trebuie s? fie f?cute, ca ?i pân? acum, cu obiectivitate. Iat? numai câteva argumente pentru care, personal, ca ministru, voi respinge orice folosire a MCV ca un pretext pentru a afecta interesele României în ter?e dosare, cum ar fi aderarea la Spa?iul Schengen. Aceste chestiuni, precum ?i alte detalii tehnice, vor face obiectul discu?iilor de la Bruxelles”, a declarat C?t?lin Predoiu, ministrul Justi?iei.
Delega?ia care îl va asista pe ministrul Justi?iei în cadrul întâlnirilor va fi compus? din secretarul de stat Lidia Barac, ambasadorul Mihnea Motoc ?i Anca Stoica, director al Direc?iei Afaceri Europene din cadrul Ministerului Justi?iei.
BIROUL MASS-MEDIA

12.01.2012. 11:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password