Întâlnire cu agenţii poştali

La data de 12 octombrie, poli?i?tii de ordine public? din cadrul Poli?iei Ora?ului Bumbe?ti-Jiu au organizat o întâlnire la sediul subunit??ii cu agen?ii po?tali din cadrul Oficiului Bumbe?ti-Jiu.

Pe parcursul întâlnirii au fost dezb?tute aspecte legislative prev?zute de Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor ?i valorilor, în special cu referire la transportul ?i mânuirea valorilor.

Au fost prezentate unele fapte antisociale comise în diferite localit??i ale ??rii, în care au fost implica?i de?in?torii ?i mânuitorii de valori.

Poli?i?tii le-au adresat agen?ilor po?tali recomand?ri preventive privind conduita ce trebuie adoptat? în timpul serviciului, respectiv respectarea traseelor de deplasare, confiden?ialitatea datelor legate de valorile transportate sau modul de ac?iune în situa?ia în care se încearc? atacarea acestor salaria?i de c?tre infractori, precum ?i comunicarea imediat? a oric?rui incident în care sunt implica?i.

Nu în ultimul rând, au fost stabilite m?suri comune pentru a preveni faptele antisociale c?rora le cad victime factorii po?tali.(IJP Gorj)

13.10.2010. 22:56


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password