Insuliţa de pe Jiu, iar la vânzare

Reprezentan?ii Prim?riei Târgu-Jiu vor scoate la licita?ie, din nou, insuli?a de pe Jiu. Chiar dac? nu au existat pân? acum cump?r?tori, autorit??ile locale sper? s? reu?easc? s? g?seasc? un investitor cu care s? fac? chiar ?i un parteneriat. Municipalitatea ar putea s? ofere terenul iar afaceristul interesat s? fac? aici, poate, un parc de distrac?ii.

Insuli?a de pe Jiu ar putea avea un cump?r?tor anul acesta. De?i ini?ial autorit??ile locale au renun?at s? o mai scoat? la licita?ie, cheltuielile cu publicarea anun?ului fiind destul de mari, acum din cauza bugetului de austeritate se dore?te s? se revin? la scoaterea la vânzarea a terenului cu o suprafa?? de 6 km.

,,Vom scoate din nou la vânzare insuli?a de pe Jiu chiar dac?, anul trecut, am stopat anun?ul de organizare al licita?iei. Vom reveni la acesta pentru c? dorim în continuare s? g?sim un investitor care s? achizi?ioneze terenul în cauz? ?i s? demareze ceva acolo. Pentru c? este criz? economic? suntem dispu?i chiar s? facem un parteneriat cu persoana care dore?te s? pun? acolo pe picioare un proiect, oferind terenul. Noi nu putem investii acolo, deoarece prim?ria oricum are nevoie de bani pentru completarea bugetului iar noi nu ne permitem acum s? bloc?m banii construim ceva pe insuli??”, a declarat Narcisa Cristea, directorul economic al Prim?riei Tg.Jiu.

* De la 100 la 60 de euro
Pre?ul de achizi?ionare a unui metru p?trat de teren pe insuli?? a fost ini?ial de 100 de euro. Prin Hot?râre de Consiliu Local, pre?ul a sc?zut la 60 de euro dar, nici a?a investitorii nu s-au înghesuit la Poarta Prim?riei. Pre?ul nu va sc?dea sub aceast? cifr?, deja b?tut? în cuie, de?i cre?terea cursului monedei europene cre?te valoarea investi?iei. Reprezentan?ii Prim?riei Tg.Jiu sperau s? aduc? la bugetul local, prin vinderea insuli?ei, cel pu?in 130-140 de miliarde de lei. Din p?cate scopul propus nu s-a materializat iar bugetul stabilit pentru anul trecut s-a realizat doar în propor?ie de 78%. (A.S.)

28.01.2009. 08:36


mihai ule 30.01.2009. 07:48

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password