Inscris de onoare pentru jandarmul Trăistaru

Gestul jandarmului gorjean, care a înapoiat unui cet??ean o important? suma de bani ?i documentele uitate într-o parcare din municipiul Târgu-Jiu, a fost apreciat ?i de c?tre reprezentan?ii autorit??ii publice locale, subofi?erul primind din partea Consiliului Jude?ean Gorj, un înscris de onoare pentru înalta dovad? de sim? civic ?i corectitudine exemplar?, constituindu-se într-un model autentic de cet??ean al Gorjului.

Jandarmii gorjeni mul?umesc tuturor reprezentan?ilor mass media pentru faptul c? au considerat important ?i au reliefat în mod obiectiv situa?ia exemplar? în care a ac?ionat colegul nostru, contribuind astfel la dezvoltarea spiritului civic.
Sper?m c? aceast? fapt? nu va r?mâne f?r? ecou ?i va fi un exemplu pentru to?i cet??enii care s-ar putea confrunta cu situa?ii de acest gen.

20.02.2011. 18:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password