Înscrierile în clasa I, până la 1 mai

Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului informeaz? c? înscrierea copiilor în clasa I trebuie s? se fac?, pe cât posibil, pân? la data de 1 mai 2008. Decizia a fost luat? pentru a putea prefigura cu o mai mare claritate num?rul de elevi care vor începe ?coala în septembrie 2008. Astfel va putea fi identificat necesarul real de posturi disponibile pentru mi?carea personalului didactic.

Fiecare unitate de înv???mânt are obliga?ia de a afi?a num?rul de clase disponibil, în conformitate cu planul de ?colarizare, iar s?pt?mânal, situa?ia înscrierilor.

P?rin?ii î?i pot înscrie copiii în clasa I dac? ace?tia au împlinit vârsta de 6 ani pân? la data începerii anului ?colar. De asemenea, data de 1 mai nu este data limit?, iar înscrierile se pot face în continuare, conform legisla?iei în vigoare. AD

05.02.2008. 23:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password