INS: Salariul net a scăzut în iunie cu 0,4% faţă de mai, la 1.422 lei

Câ?tigul salarial mediu net a fost în iunie de 1.422 lei, în sc?dere cu 0,4% (6 lei) fa?? de mai, dar în cre?tere cu 3,1% comparativ cu aceea?i lun? din 2009, cele mai mari valori înregistrându-se în intermedieri financiare, iar cele mai mici în hoteluri ?i restaurante, potrivit datelor INS.

În luna iunie, câ?tigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.951 lei, cu 0,6% mai mic fa?? de luna precedent?, se arat? într-un comunicat al Institutului Na?ional de Statistic? (INS).
Nivelul câ?tigurilor salariale medii lunare nete din iunie 2010 a înregistrat u?oare diferen?e fa?? de luna precedent?, în func?ie de specificul activit??ilor economice. Astfel, s-au înregistrat cre?teri între 9% ?i 10% în fabricarea calculatoarelor ?i a produselor electronice ?i optice, fabricarea b?uturilor, telecomunica?ii, între 5% ?i 7% în fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea de ma?ini, utilaje ?i echipamente n.c.a, fabricarea produselor farmaceutice de baz? ?i a preparatelor farmaceutice, activit??i de servicii anexe extrac?iei ?i între 4% ?i 5% în extrac?ia petrolului brut ?i a gazelor naturale, tip?rirea ?i reproducerea pe suporturi a înregistr?rilor, fabricarea produselor de cocserie ?i a produselor ob?inute din prelucrarea ?i?eiului, silvicultur? ?i exploatare forestier? (inclusiv pescuit ?i acvacultur?), extrac?ia c?rbunelui superior ?i inferior, alte activit??i extractive, captarea, tratarea si distribu?ia apei.
Major?rile salariului mediu net au avut loc ca urmare a acord?rii de premii ocazionale (inclusiv prime de vacan??), pl??ii concediilor de odihn? din fondul de salarii, pl??ii sumelor din profitul net ?i din alte fonduri (inclusiv tichete de mas? ?i tichete de vacan??), dar ?i realiz?rilor de produc?ii ori încas?rilor mai mari, a revenirilor din concedii f?r? plat? ori din ?omaj tehnic.
Totodat?, s-a consemnat sc?deri cu 9% în intermedieri financiare (cu excep?ia activit??ilor de asigur?ri ?i ale fondurilor de pensii), între 6% ?i 8% în activit??i auxiliare intermedierilor financiare, activit??i de asigurare ?i fonduri de pensii, industria metalurgic? ?i între 4% ?i 6% în fabricarea produselor din tutun, transporturi pe ap?, administra?ie public?, produc?ia ?i furnizarea de energie electric? ?i termic?, gaze, ap? cald? ?i aer condi?ionat.
În sectorul bugetar s-au înregistrat reduceri ale câ?tigului salarial mediu net fa?? de luna precedent?, în toate activit??ile: administra?ie public? (-4,5%), înv???mânt (-2,1%), s?n?tate ?i asisten?? social? (-1,7%).
Indicele câ?tigului salarial real pentru iunie 2010 fa?? de luna precedent?, calculat ca raport între indicele câ?tigului salarial nominal net ?i indicele pre?urilor de consum, a fost de 99,4%. Fa?? de octombrie 1990, indicele câ?tigului salarial real a fost de 123,7%, cu 0,7 puncte procentuale mai mic fa?? de cel înregistrat în luna mai 2010.

04.08.2010. 12:31


Toma Veronica 12.08.2010. 09:45

* este ONLINE si poate fi accesat oricand, de pe orice calculator conectat la Internet;
* afiseaza CONTRIBUTIILE angajatorului precum si pe cele ale salariatului catre bugetul de stat;
* afiseaza FORMULELE de calcul si PROCENTELE pentru fiecare tip de contributie in parte;
* calculeaza salariul NET (salariul in mana) si cel COMPLET (salariul suportat de angajator), pornind de la cel BRUT (salariul din contractul de munca);
* calculeaza salariul BRUT si cel COMPLET, pornind de la cel NET;
* calculeaza salariul BRUT si cel NET, pornind de la cel COMPLET;
* este ACTUALIZAT si IMBUNATATIT in mod constant.

Il gasiti pe situl Contabilizat.ro!
(http://www.contabilizat.ro/calculator_de_salarii.html)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password