Infracţiunile judiciare, în topul lunii ianuarie

În prima lun? a acestui an, poli?i?tii gorjeni au constatat ?i înregistrat 488 infrac?iuni. Cea mai pare pondere au avut-o infrac?iunile judiciare, în num?r de 196 urmate, la mic? distan??, de infrac?iunile de natur? economico-financiar?, 144 dintre fapte constatate de c?tre poli?i?ti vizând infrac?iuni de fals, infrac?iuni de serviciu ori în leg?tur? cu serviciul ?i infrac?iuni de în?el?ciune.

Combaterea criminalit??ii economico-financiare s-a realizat cu preponderen?? de c?tre lucr?torii Serviciului de Investigarea Fraudelor. Maniera de abordare a criminalit??ii din sfera corup?iei a constat în direc?ionarea eforturilor cadrelor

Serviciului de investigare a fraudelor pentru prevenirea ?i combaterea faptelor ilegale, sens în care s-au desf??urat activit??i specifice materializate în întocmirea a 4 dosare penale în care au fost cercetate 4 persoane sub aspectul comiterii infrac?iunii de dare de mit?, 3 cazuri, respectiv infrac?iunii de trafic de influen??. Dosarele penale a fost declinate pentru continuarea cercet?rilor conform competen?ei, c?tre Parchetul de pe lâng? Tribunalul Gorj.

Luna trecut?, s-a ac?ionat pentru transpunerea în practic? a obiectivelor strategice de modernizare a Poli?iei Române, vizând cre?terea gradului de siguran?? a cet??enilor, prevenirea ?i reducerea criminalit??ii ?i implicit cre?terea încrederii cet??enilor în institu?ie.

Ac?iunile ?i controalele executate au vizat astfel, zonele cu poten?ial infrac?ional ridicat, urm?rindu-se prevenirea s?vâr?irii tâlh?riilor, furturilor prin spargere, furturilor de ?i din auto ?i actelor de tulburare a ordinii publice, în luna ianuarie 2009, fiind constatate 196 infrac?iuni judiciare.

Un trend descendent se reg?se?te în principal la infrac?iunile contra vie?ii ?i integrit??ii corporale, infrac?iunile de acest gen înregistrând o sc?dere de -2% fa?? de luna ianuarie 2008. În ianuarie nu au fost s?vâr?ite infrac?iuni cu violen?? care s? fi fost comise prin folosirea unor arme de foc sau a unor moduri de operare deosebite. (A.S.)

03.02.2009. 22:04


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password