Info-chioşcuri în zonele rurale pentru a oferi informaţii fermierilor

Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale (MADR) dore?te înfiin?area unui sistem de info-chio?curi în zonele rurale pentru a oferi informa?ii fermierilor în vederea acces?rii fondurilor europene pentru agricultur?.
Achizi?ionarea, instalarea de terminale ?i mentenan?a acestora vor fi finan?ate de c?tre MADR prin programele de asisten?? tehnic? prev?zute din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural?. De asemenea, la nevoie, Ministerul Agriculturii ar putea finan?a un abonament pentru Internet necesar func?ion?rii corespunz?toare a acestor info-chio?curi.

Totodat?, MADR consider? c? obiectivele tip „info-chio?curi” pot fi amplasate în sediile prim?riilor din zonele rurale. Pentru implementarea acestui proiect, Ministerul Agriculturii propune semnarea unui acord cu Ministerul Administra?iei ?i Internelor pentru a facilita colaborarea cu Prefecturile ?i Consiliile Locale.

Agricultorii care vor dori s? acceseze informa?iile puse la dispozi?ie prin intermediul info-chio?curilor vor fi îndruma?i de c?tre angaja?ii institu?iilor aflate în subordinea celor dou? ministere implicate în acest proiect.

Scopul programului ini?iat de MADR este de a cre?te eficien?a ?i de a simplifica procedurile de completare a cererilor de sprijin din fonduri europene. Informarea la nivel local cu privire la programele finan?ate din fonduri comunitare este o prioritate a Ministerului Agriculturii, iar acest program vine în completarea campaniilor de informare derulate de institu?iile subordonate.

03.01.2011. 22:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password