Înfiinţarea noilor companii energetice, în faţa deciziei finale

Ministrul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri, Ion Ariton, a declarat joi, c? vineri se va decide dac? cei doi gigan?i energetici, Electra ?i Hidroenergetica, se vor mai înfiin?a sau nu, companii ce ar fi rezultat prin reorganizarea sectorului energetic românesc.

“Împreun? cu anali?tii no?tri din minister am f?cut ?i facem analize s? vedem dac? aceste proiecte sunt fezabile. Mâine (vineri, 19 noiembrie, n.r.) sunt cele dou? Adun?ri Generale ale companiilor, care vor decide prin vot dac? se vor continua pa?ii spre privatizarea ?i pentru formarea celor dou? companii energetice”, a sus Ion Ariton, în cadrul unei conferin?e pe teme energetice.

Ministrul Economiei a precizat totodat? c? Fondul Proprietatea, s-a opus ?i nu este de acord nici cu înfiin?area campionilor energetici, dar nici cu virarea unor sume din profitul companii la bugetul de stat. “Suntem în dialog cu Fondul Proprietatea, am avut o prim? întâlnire cu dân?ii s?pt?mâna trecut? ?i o s? mai avem o întâlnire, iar apoi vom decide la nivel guvernamental ce vom face în continuare”, a ad?ugat Ion Ariton.

Termenul de punere în func?iune al celor dou? mari companii fusese anun?at de autorit??i pentru 1 iulie. Îns? Mihai David, administratorului Hidroenergetica, spunea la începutul lunii septembrie c? sper? ca cei doi gigan?i vor fi gata pân? în ianuarie 2011.

Electra SA ar urma s? fie format? din complexurile energetic Turceni, Rovinari ?i Craiova, Nuclearelectrica, SH Râmnicu Vâlcea, SH Sibiu, SH Târgu Jiu, sucursale (f?r? personalitate juridic?) din structura Hidroelectrica, filiala Hidroserv Râmnicu Vâlcea, din structura Hidroelectrica, Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia (SNLO).

Hidroenergetica va fi alc?tuit? din Electrocentrale Deva, Electrocentrale Bucure?ti, sucursale din structura Termoelectrica (S.E. Paro?eni ?i Termoserv Paro?eni), sucursale din structura Hidroelectrica (SH Bistri?a, SH Buz?u, SH Cluj, SH Curtea de Arge?, SH Ha?eg, SH Por?ile de Fier, SH Oradea, SH Sebe? ?i SH Slatina), filiale ale Hidroelectrica (Hidroserv Bistri?a, Hidroserv Slatina, Hidroserv Por?ile de Fier, Hidroserv Curtea de Arge?, Hidroserv Sebe?, Hidroserv Ha?eg ?i Hidroserv Cluj), parte din Compania Na?ional? a Huilei dup? restructurare.(money.ro)

18.11.2010. 12:02


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password