Înfiinţarea Electra şi Hidroenergetica, blocată până la soluţionarea procesului deschis de FP

Înfiin?area gigan?ilor energetici Electra ?i Hidroenergetica r?mâne blocat? pân? la solu?ionarea procesului deschis de Fondul Proprietatea (FP) la Tribunalul Dolj, cu toate c? vineri aproape toate Adun?rile Generale ale societ??ilor incluse în cele dou? companii au aprobat înfiin?area acestora.


Franklin Templeton a formulat, în numele Fondului Proprietatea, dou? cereri de suspendare a fuziunii societ??ilor ce vor constitui Electra ?i Hidroenergetica: una împotriva Complexului Energetic Craiova ?i una împotriva Nuclearelectrica. Tribunalul Craiova a aprobat pe 18 noiembrie 2010 prima cerere, iar cea de-a doua cerere este în curs de analiz? la Tribunalul Bucure?ti.

“Cu toate c? atât Nuclearelectrica, unde Fondul Proprietatea a cerut majorarea cotei de?inute pân? la 20%, cât ?i Complexul Energetic Craiova fac parte doar dintr-una din cele dou? viitoare mari companii, Electra, statul român î?i dore?te s? le realizeze pe amândou? odat?. Astfel c? tot proiectul este blocat pân? la o solu?ionare în cadrul procesului de la Tribunalul Dolj. Nu se ?tie cât va dura cu totul”, au declarat Agen?iei NewsIn surse din Ministerul Economiei.

Fondul Proprietatea este ac?ionar în majoritatea companiilor implicate în acest proiect de reorganizare a sectorului energetic românesc, iar Franklin Templeton dore?te s? se asigure c? orice activitate de restructurare se va face în interesul ac?ionarilor s?i. De altfel, Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, anun?ase joi seara într-un comunicat c? se opune ?i c? va vota împotriva înfiin??rii celor doi gigan?i energetici, Electra ?i Hidroenergetica, considerând c? profitabilitatea lor pe viitor este neclar? ?i discutabil?.

Toate Adun?rile Generale Extraordinare ale Ac?ionarilor societ??ilor ce urmeaz? s? fac? parte din companiile na?ionale Electra ?i Hidroenergetica au aprobat vineri, 19 noiembrie, procesul de reorganizare ?i înfiin?are a celor dou? companii, cu excep?ia AGEA a Complexului Energetic Craiova, unde ?edin?a a fost amânat? pân? la solu?ionarea cauzei introduse de Fondul Proprietatea la Tribunalul Dolj.

Termenul de punere în func?iune al celor dou? mari companii energetice fusese anun?at de autorit??i pentru 1 iulie. Îns? Mihai David, administratorului Hidroenergetica, spunea la începutul lunii septembrie c? sper? ca cei doi gigan?i vor fi gata pân? în ianuarie 2011.

Electra SA ar urma s? fie format? din complexurile energetic Turceni, Rovinari ?i Craiova, Nuclearelectrica, SH Râmnicu Vâlcea, SH Sibiu, SH Târgu Jiu, sucursale (f?r? personalitate juridic?) din structura Hidroelectrica, filiala Hidroserv Râmnicu Vâlcea, din structura Hidroelectrica, Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia (SNLO).

Hidroenergetica va fi alc?tuit? din Electrocentrale Deva, Electrocentrale Bucure?ti, sucursale din structura Termoelectrica (S.E. Paro?eni ?i Termoserv Paro?eni), sucursale din structura Hidroelectrica (SH Bistri?a, SH Buz?u, SH Cluj, SH Curtea de Arge?, SH Ha?eg, SH Por?ile de Fier, SH Oradea, SH Sebe? ?i SH Slatina), filiale ale Hidroelectrica (Hidroserv Bistri?a, Hidroserv Slatina, Hidroserv Por?ile de Fier, Hidroserv Curtea de Arge?, Hidroserv Sebe?, Hidroserv Ha?eg ?i Hidroserv Cluj), parte din Compania Na?ional? a Huilei dup? restructurare.( MONEY.RO)

21.11.2010. 20:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password